phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Петър Първанов - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 20.04.2021 (404,39KB)


pdf Десислава Манова - декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 20.04.2021 (103,54KB)


pdf Десислава Манова - декларация по по чл. 35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 20.04.2021 (398,36KB)


pdf Елеонора Николова - декларация по чл. 35, ал.1, т. 2 .pdf
Дата: 20.04.2021 (409,00KB)


pdf Елеонора Николова - декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 26.04.2021 (106,71KB)


pdf Иван Цочев - декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 20.04.2021 (95,01KB)


pdf Иван Цочев - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 .pdf
Дата: 20.04.2021 (408,55KB)


pdf Десислава Кондова - декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 20.04.2021 (92,82KB)


pdf Десислава Кондова - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 20.04.2021 (410,91KB)


pdf Силвия Симеонова-Георгиева - декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 20.04.2021 (101,40KB)


pdf Силвия Симеонова-Георгиева - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 .pdf
Дата: 20.04.2021 (403,71KB)


pdf Росен Парашкевов - декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 20.04.2021 (90,86KB)


pdf Росен Парашкевов- декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 20.04.2021 (413,19KB)


pdf Людмила Кръстева - декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 20.04.2021 (91,51KB)


pdf Людмила Кръстева - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 20.04.2021 (398,40KB)


pdf Горица Гачева - декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 20.04.2021 (109,33KB)


pdf Горица Гачева - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 20.04.2021 (406,61KB)


pdf Марияна Станчева - декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 21.04.2021 (106,01KB)


pdf Марияна Станчева - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 21.04.2021 (408,64KB)


pdf Сашо Семков - декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 21.04.2021 (105,85KB)