phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf РЕГИСТЪР КЪМ 21.12.2021г. НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РЗОК-ПЛЕВЕН.pdf
Дата: 21.12.2021 (166,50KB)


pdf Дияна Монова - декларация по чл.35, ал.1, т. 2.pdf
Дата: 20.04.2021 (395,92KB)


pdf Дияна Монова - декларация за несъвместимост.pdf
Дата: 20.04.2021 (109,68KB)


pdf Георги Белишки - декларация за несъвместимост.pdf
Дата: 20.04.2021 (101,71KB)


pdf Георги Белишки - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 20.04.2021 (401,39KB)


pdf Силвия Цонова - декларация за несъвместимост.pdf
Дата: 20.04.2021 (108,81KB)


pdf Силвия Цонова - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 20.04.2021 (388,23KB)


pdf Мая Кирова - декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 20.04.2021 (89,81KB)


pdf Мая Кирова - декларация по чл.35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 20.04.2021 (393,88KB)


pdf Соня Павлова - декларация за несъвместимост.pdf
Дата: 20.04.2021 (101,35KB)


pdf Соня Павлова - декларация по чл.35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 20.04.2021 (400,06KB)


pdf Анета Кръстева - декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 20.04.2021 (94,19KB)


pdf Анета Кръстева - декларация по чл.35, ал. 1, т. 2.pdf
Дата: 20.04.2021 (405,36KB)


pdf Мая Миткова - декларация за несъвместителство .pdf
Дата: 22.04.2021 (101,54KB)


pdf Мая Миткова - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 .pdf
Дата: 20.04.2021 (387,52KB)


pdf Даниела Тодорова - декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 20.04.2021 (91,19KB)


pdf Даниела Тодорова - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 .pdf
Дата: 20.04.2021 (410,54KB)


pdf Николай Пешев - декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 20.04.2021 (109,85KB)


pdf Николай Пешев - декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 .pdf
Дата: 20.04.2021 (399,23KB)


pdf Петър Първанов - декларация за несъвместимост .pdf
Дата: 20.04.2021 (91,39KB)