phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Мариела_Дангова_чл_35_ал_1_т_2
Дата: 27.04.2021 (1 515,32KB)


pdf Александрина_Зарева_Приложение_1
Дата: 27.04.2021 (529,66KB)


pdf Александрина_Зарева_чл_35_ал_1_т_2
Дата: 27.04.2021 (1 462,28KB)


pdf София_Първанова_Приложение_1
Дата: 27.04.2021 (554,50KB)


pdf София_Първанова_чл_35_ал_1_т_2
Дата: 27.04.2021 (1 002,51KB)


pdf Ангел_Ангелов_чл_35_ал_1_т_2
Дата: 27.04.2021 (1 017,26KB)


pdf Красимира_Петрова_Приложение_1
Дата: 27.04.2021 (524,47KB)


pdf Аделина_Петрова_Приложение_1
Дата: 27.04.2021 (567,95KB)


pdf Красимира_Петрова_чл_35_ал_1_т_2
Дата: 27.04.2021 (1 036,04KB)


pdf Аделина_Петрова_чл_35_ал_1_т_2
Дата: 27.04.2021 (1 746,86KB)


pdf Гергана_Асенова_чл35_ал1_т2
Дата: 28.04.2021 (1 251,80KB)


pdf Гергана_Асенова_приложение_1
Дата: 28.04.2021 (574,10KB)


pdf Ренета_Борисова_чл35_ал1_т2
Дата: 28.06.2021 (874,16KB)


pdf Ренета Борисова приложение 1
Дата: 28.06.2021 (536,52KB)


pdf Ива Методиева чл.35 ал.1 т.2
Дата: 24.08.2021 (1 461,15KB)


pdf Ива_Методиева_Приложени_ 1
Дата: 24.08.2021 (473,13KB)


pdf Валерия Зинева чл.35 ал.1 т.2
Дата: 16.09.2021 (1 727,48KB)


pdf Валерия Зинева приложение 1 държавен служител
Дата: 16.09.2021 (537,54KB)


pdf Даниела_Тодорова_декларация_чл35_ал1_т2
Дата: 06.12.2021 (1 011,56KB)


pdf Даниела_Тодорова_приложение_1_чл35_ал1_т1
Дата: 06.12.2021 (573,66KB)