phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Публичен регистър - РЗОК - Пазарджик - 31.12.2021
Дата: 30.12.2021 (211,30KB)


pdf СПИСЪК на неподали декларации-05.05.2021
Дата: 20.05.2021 (176,75KB)


pdf Искра Евгениева Аярова
Дата: 29.01.2021 (426,85KB)


pdf Райна Манилова - декларация за несъвместимост
Дата: 02.02.2021 (109,47KB)


pdf РАЙНА МИТКОВА МАНИЛОВА
Дата: 05.03.2021 (430,67KB)


pdf КИРИЛА ВЕЛИНА
Дата: 16.03.2021 (97,70KB)


pdf Кирила Ангелова Велина
Дата: 01.04.2021 (427,86KB)


pdf Ангелина Генурова - декларация за несъвместимост
Дата: 06.04.2021 (99,18KB)


pdf Биляна Спасова - декларация за несъвместимост
Дата: 06.04.2021 (95,23KB)


pdf Величка Козарева - декларация за несъвместимост
Дата: 06.04.2021 (89,67KB)


pdf Дафинка Харизанова - декларация за несъвместимост
Дата: 06.04.2021 (88,52KB)


pdf Димитър Еньов - декларация за несъвместимост
Дата: 06.04.2021 (86,40KB)


pdf Елена Търпова - декларация за несъвместимост
Дата: 06.04.2021 (95,70KB)


pdf Иван Навущанов - декларация за несъвместимост
Дата: 06.04.2021 (90,83KB)


pdf Иванка Илчева - декларация за несъвместимост
Дата: 06.04.2021 (91,29KB)


pdf Иванка Кендерова - декларация за несъвместимост
Дата: 06.04.2021 (83,99KB)


pdf Искра Аярова - декларация за несъвместимост 1
Дата: 06.04.2021 (94,71KB)


pdf Мария Елинова - декларация за несъвместимост
Дата: 06.04.2021 (89,03KB)


pdf Мария Иванова Николова - декларация за несъвместимост
Дата: 06.04.2021 (89,43KB)


pdf Мария Червенкова - декларация за несъвместимост
Дата: 06.04.2021 (93,96KB)