phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 от ЗПКОНПИ на служителите в РЗОК - Монтана към 17.05.2021 г
Дата: 18.05.2021 (221,44KB)


pdf Боряна Христова - чл. 35, ал. 1, т. 2
Дата: 27.04.2021 (376,79KB)


pdf Будимира Ангелова - чл. 35, ал. 1, т. 1
Дата: 27.04.2021 (103,10KB)


pdf Будимира Ангелова - чл. 35, ал. 1, т. 2
Дата: 27.04.2021 (273,97KB)


pdf Ваня Каменова - чл. 35, ал. 1, т. 1
Дата: 27.04.2021 (95,60KB)


pdf Ваня Каменова - чл. 35, ал. 1, т. 2
Дата: 27.04.2021 (371,08KB)


pdf Даниела Доровска - чл. 35, ал. 1, т. 1
Дата: 27.04.2021 (105,42KB)


pdf Даниела Доровска - чл. 35, ал. 1, т. 2
Дата: 27.04.2021 (378,80KB)


pdf Десислава Иванова Ликова - чл. 35, ал. 1, т. 2
Дата: 27.04.2021 (369,26KB)


pdf Десислава Ликова - чл. 35, ал. 1, т. 1
Дата: 27.04.2021 (102,00KB)


pdf Десислава Ликова - чл. 35, ал. 1, т. 2
Дата: 27.04.2021 (371,35KB)


pdf Донка Иванова - чл. 35, ал. 1, т. 1
Дата: 27.04.2021 (99,40KB)


pdf Донка Иванова - чл. 35, ал. 1, т. 2
Дата: 27.04.2021 (367,07KB)


pdf Емил Луис - чл. 35, ал. 1, т. 1
Дата: 27.04.2021 (93,23KB)


pdf Емил Луис - чл. 35, ал. 1, т. 2
Дата: 27.04.2021 (370,81KB)


pdf Йоан Георгиев - чл. 35, ал. 1, т. 1
Дата: 27.04.2021 (88,80KB)


pdf Йоан Георгиев - чл. 35, ал. 1, т. 2
Дата: 27.04.2021 (365,02KB)


pdf Камелия Найденова - чл. 35, ал. 1, т. 1
Дата: 27.04.2021 (105,80KB)


pdf Камелия Найденова - чл. 35, ал. 1, т. 2
Дата: 27.04.2021 (372,55KB)


pdf Камелия Найденова Найденова - чл. 35, ал. 1, т. 2
Дата: 27.04.2021 (368,90KB)