phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Емилия Димитрова -Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ при назначаване
Дата: 26.04.2021 (546,02KB)


pdf Калина Нейкова -Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ при назначаване
Дата: 26.04.2021 (569,26KB)


pdf Антония Върбанова-Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ при назначаване
Дата: 26.04.2021 (559,16KB)


pdf Христофор Петров -Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ при назначаване
Дата: 26.04.2021 (549,17KB)


pdf Валентина Иванова -Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ при назначаване
Дата: 26.04.2021 (541,96KB)


pdf Илияна Цанкова -Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ при назначаване
Дата: 26.04.2021 (551,26KB)


pdf Йонита Петрова -Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ при назначаване
Дата: 26.04.2021 (579,39KB)


pdf Цветелина Христова -Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ при назначаване
Дата: 26.04.2021 (546,57KB)


pdf Диляна Иванова -Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ при назначаване
Дата: 26.04.2021 (568,03KB)


pdf Кремена Дякова -Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ при назначаване
Дата: 26.04.2021 (566,43KB)


pdf Иваничка Събева -Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ при назначаване
Дата: 26.04.2021 (549,12KB)


pdf Светла Господинова -Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ при назначаване
Дата: 26.04.2021 (584,22KB)


pdf Даниела Пенчева -Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ при назначаване
Дата: 26.04.2021 (589,56KB)


pdf Цветослав Цветков-Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ при назначаване
Дата: 27.04.2021 (564,39KB)


xlsx РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ , ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В РЗОК ЛОВЕЧ КЪМ 01.06.2021г.
Дата: 02.06.2021 (14,05KB)