phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Антония Върбанова - декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (328,66KB)


pdf Валентина Иванова - декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (283,42KB)


pdf Даниела Пенчева - декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (272,76KB)


pdf Дафина Кисова - декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (241,75KB)


pdf Диляна Иванова - декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (257,06KB)


pdf Емилия Димитрова - декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (241,54KB)


pdf Иваничка Димитрова - декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (257,63KB)


pdf Илияна Цанкова - декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (240,64KB)


pdf Йонита Петрова - декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (237,48KB)


pdf Калина Нейкова - декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (259,90KB)


pdf Кремена Дякова - декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (256,24KB)


pdf Пламен Пенев - декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (257,23KB)


pdf Светла Господинова - декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (273,50KB)


pdf Христофор Петров - декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (244,99KB)


pdf Цветелина Христова - декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (241,30KB)


pdf Цветослав Цветков - декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (260,65KB)


xlsx РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ , ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В РЗОК ЛОВЕЧ КЪМ 22.04.2021г.
Дата: 26.04.2021 (11,53KB)


pdf Дафина Кисова -Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ при назначаване
Дата: 26.04.2021 (541,83KB)


pdf Яница Гетова -Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ при назначаване
Дата: 26.04.2021 (617,86KB)


pdf Пламен Пенев -Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ при назначаване
Дата: 26.04.2021 (553,31KB)