phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Симеон Любославов Караджинов - при назначаване
Дата: 27.04.2021 (123,01KB)


pdf Димитър Божидаров Стоилов - при назначаване
Дата: 27.04.2021 (110,13KB)


pdf Ваня Илкова Манова - при назначаване
Дата: 27.04.2021 (121,91KB)


pdf Милена Василева Цонева - при назначаване
Дата: 27.04.2021 (113,59KB)


pdf Славка Миронова Първанова - при назначаване
Дата: 27.04.2021 (120,15KB)


pdf Даниела Огнянова Славкова - при назначаване
Дата: 27.04.2021 (114,67KB)


pdf Д-р Даринка Богомилова Коломанова - при назначаване
Дата: 27.04.2021 (122,80KB)


pdf Д-р Офелия Димитрова Стоименова - при назначаване
Дата: 27.04.2021 (124,81KB)


pdf Публичен регистър на подадените декларации от служителите на РЗОК Кюстендил към 30.04.2021г.
Дата: 05.05.2021 (215,12KB)


pdf Иван Стоянов Велков - декларация за несъвместимост
Дата: 12.05.2021 (250,72KB)


pdf Публичен регистър на подадените декларации от служителите на РЗОК Кюстендил към 31.05.2021г.
Дата: 01.06.2021 (209,23KB)


pdf Иван Стоянов Велков - при назначаване
Дата: 03.06.2021 (120,99KB)


pdf Миглена Димитрова Николова - декларация за несъвместимост
Дата: 06.07.2021 (377,18KB)


pdf Миглена Димитрова Николова - декларация при назначаване
Дата: 13.07.2021 (122,67KB)


pdf Публичен регистър на подадените декларации от служителите на РЗОК Кюстендил към 30.09.2021г.
Дата: 30.09.2021 (211,87KB)


pdf Илиян Данаилов Величков-декларация за несъвместимост
Дата: 29.10.2021 (54,28KB)


pdf Публичен регистър на подадените декларации от служителите на РЗОК Кюстендил към 27.10.2021г.
Дата: 29.10.2021 (3 176,99KB)


pdf Илиян Данаилов Величков-декларация при назначаване
Дата: 03.11.2021 (1 406,82KB)