phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Милена Василева Цонева - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (43,53KB)


pdf Мая Валентинова Николова - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (300,48KB)


pdf Драганка Спиридонова Лещанска - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (298,77KB)


pdf Д-р Даринка Богомилова Коломанова - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (44,84KB)


pdf Д-р Офелия Димитрова Стоименова - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (294,79KB)


pdf Иван Стянов Велков - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (40,01KB)


pdf Мариела Симеонова Иванова - при назначаване
Дата: 26.04.2021 (597,71KB)


pdf Драганка Спиридонова Лещанска - при назначаване
Дата: 26.04.2021 (123,21KB)


pdf Мая Валентинова Николова - при назанчаване
Дата: 26.04.2021 (109,17KB)


pdf Анна Любомирова Христова - при назначаване
Дата: 26.04.2021 (125,87KB)


pdf Светослава Иванова Дингозова - при назначаване
Дата: 26.04.2021 (113,31KB)


pdf Силвия Христова Бодурова - при назначаване
Дата: 26.04.2021 (117,93KB)


pdf Евелина Красимирова Шаренкова - при назначаване
Дата: 26.04.2021 (127,42KB)


pdf Евелина Златанова Джерманска - при назначаване
Дата: 26.04.2021 (104,92KB)


pdf Ираида Венциславова Атанасова - при назначаване
Дата: 26.04.2021 (119,17KB)


pdf Даниела Димитрова Ставрева - при назначаване
Дата: 26.04.2021 (122,22KB)


pdf д-р Огнян Иванов Георгиев - при назначаване
Дата: 26.04.2021 (101,91KB)


pdf Нели Григорова Страхилова - при назначаване
Дата: 26.04.2021 (110,07KB)


pdf Даниела Йорданова Натина - при назначаване
Дата: 26.04.2021 (612,70KB)


pdf Добрин Пенчев Алексиев - при назначаване
Дата: 27.04.2021 (108,71KB)