phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Публичен регистър на подадените декларации от служители на РЗОК град Кюстендил
Дата: 04.02.2021 (183,38KB)


pdf Петър Михайлов Савов - при назначаване
Дата: 04.02.2021 (39,55KB)


pdf Петър Михайлов Савов - декларация за несъвместимост
Дата: 04.02.2021 (126,42KB)


pdf Даниела Огнянова Славкова - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (41,58KB)


pdf Славка Миронова Първанова - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (42,43KB)


pdf Ваня Илкова Манова - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (43,98KB)


pdf Симеон Любославов Караджинов - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (45,97KB)


pdf Мариела Симеонова Иванова - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (44,96KB)


pdf Анна Любомирова Христова - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (43,90KB)


pdf Силвия Христова Бодурова - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (42,86KB)


pdf Евелина Красимирова Шаренкова - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (45,62KB)


pdf Евелина Златанова Джерманска - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (297,39KB)


pdf Даниела Димитрова Ставрева - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (41,28KB)


pdf Нели Григорова Страхилова - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (42,28KB)


pdf Добрин Пенчев Алексиев - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (43,67KB)


pdf Светослава Иванова Дингозова - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (297,59KB)


pdf Димитър Божидаров Стоилов - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (44,47KB)


pdf Ираида Венциславова Атанасова - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (45,57KB)


pdf д-р Огнян Иванов Георгиев - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (45,60KB)


pdf Даниела Йорданова Натина - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (297,25KB)