phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Антоанета Димитрова-декларация при назначаване
Дата: 07.06.2021 (1 480,50KB)


pdf Антон Тонев-декларация при назначаване
Дата: 07.06.2021 (1 468,21KB)


pdf Бахрие Петрова-декларация при назначаване
Дата: 07.06.2021 (1 675,30KB)


pdf Благовеста Башкова-декларация при назначаване
Дата: 07.06.2021 (1 570,95KB)


pdf Георги Карабоюков-декларация при назначаване
Дата: 07.06.2021 (1 518,14KB)


pdf Калинка Костадинова-декларация при назначаване
Контролното число от декларацията на хартиен носител не съответстваше на контролното число от декларацията на електронния носител!
Дата: 07.06.2021 (1 476,17KB)


pdf Катерина Стефанова-декларация при назначаване
Дата: 07.06.2021 (1 634,11KB)


pdf Катя Гетева-декларация при назначаване
Дата: 07.06.2021 (1 497,07KB)


pdf Маргарита Димитрова-Лафчиева-декларация при назначаване
Дата: 07.06.2021 (1 677,43KB)


pdf Мариана Тодорова-декларация при назначаване
Дата: 07.06.2021 (1 660,76KB)


pdf Мая Пачилова-Димова-декларация при назначаване
Дата: 07.06.2021 (1 623,39KB)


pdf Севил Али-декларация при назначаване
Дата: 07.06.2021 (1 473,35KB)


pdf Станка Вълчева-декларация при назначаване
Дата: 07.06.2021 (1 601,84KB)


pdf Турай Хюсмен-декларация при прекратяване
Дата: 07.06.2021 (1 469,10KB)


pdf Фатме Неджиб-декларация при прекратяване
Дата: 07.06.2021 (1 453,11KB)


pdf Яна Делииванова-декларация за несъвместимост
Дата: 07.06.2021 (634,05KB)


pdf Публичен Регистър на Декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ, подадени от служителите на РЗОК-Кърджали към 07.06.2021 г.
Дата: 07.06.2021 (226,65KB)


pdf Яна Делииванова-декларация при назначаване
Дата: 06.07.2021 (1 375,32KB)


pdf Публичен Регистър на Декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ, подадени от служителите на РЗОК-Кърджали към 30.06.2021 г.
Дата: 06.07.2021 (226,37KB)


pdf Яна Делииванова-декларация при прекратяване
Дата: 07.09.2021 (1 440,42KB)