phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Диляна Маринова-декларация при прекратяване
Дата: 02.03.2021 (1 850,51KB)


pdf Диляна Маринова-декларация за несъвместимост
Дата: 02.03.2021 (567,79KB)


pdf Диляна Маринова-декларация при назначаване
Дата: 02.03.2021 (1 808,50KB)


pdf Тодорка Генева-декларация при прекратяване
Дата: 02.03.2021 (1 818,54KB)


pdf Ана Митева-декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (700,92KB)


pdf Антоанета Димитрова-декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (697,78KB)


pdf Антон Тонев-декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (686,88KB)


pdf Бахрие Петрова-декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (707,03KB)


pdf Благовеста Башкова-декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (680,46KB)


pdf Георги Карабоюков-декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (640,70KB)


pdf Калинка Костадинова-декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (740,14KB)


pdf Катерина Стефанова-декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (688,92KB)


pdf Катя Гетева-декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (771,54KB)


pdf Маргарита Димитрова-Лафчиева-декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (726,75KB)


pdf Мариана Тодорова-декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (692,06KB)


pdf Мая Пачилова-Димова-декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (714,49KB)


pdf Севил Али-декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (698,90KB)


pdf Станка Вълчева-декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (703,48KB)


pdf Публичен регистър на подадени Декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ от служителите на РЗОК-Кърджали към 06.04.2021 г.
Дата: 22.04.2021 (134,88KB)


pdf Ана Митева-декларация при назначаване
Дата: 07.06.2021 (1 473,16KB)