phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Валя Иванова Василева декл. чл. 35, ал. 1т. 1
Дата: 22.04.2021 (42,93KB)


pdf Йорданка Влайкова Славова декл. чл. 35, ал. 1, 1
Дата: 22.04.2021 (41,71KB)


pdf Йорданка_Влайкова_Славова-202104211117-ZPKONPI_D35A1T2-2
Дата: 22.04.2021 (437,15KB)


pdf Йорданка Стоянова Русева декл. по чл. 35, ал.1, т.1
Дата: 22.04.2021 (41,85KB)


pdf Йорданка_Стоянова_Русева-202104211419-ZPKONPI_D35A1T2-2
Дата: 21.04.2021 (435,75KB)


pdf Весела Атанасова Накева декл.по чл. 35, ал.1, т. 1
Дата: 23.04.2021 (41,65KB)


pdf Весела_Атанасова_Накева-202104221024-ZPKONPI_D35A1T2-2
Дата: 23.04.2021 (432,24KB)


pdf Йонко_Колев_Севдански-202104221200-ZPKONPI_D35A1T2-2
Дата: 26.04.2021 (436,80KB)


pdf Даниел_Великов_Димитров-202104221429-ZPKONPI_D35A1T2-2
Дата: 10.05.2021 (433,65KB)


pdf Даниел Димитров декл. по чл. 35, ал. 1, т. 1
Дата: 10.05.2021 (42,04KB)


pdf Георги_Пенев_Георгиев-202104221414-ZPKONPI_D35A1T2-2
Дата: 10.05.2021 (434,70KB)


pdf Георги Пенев декл. по чл. 35, ал. 1, т 1
Дата: 10.05.2021 (41,81KB)


pdf Жулиета_Димитрова_Узунова-202104271055-ZPKONPI_D35A1T2-2
Дата: 12.05.2021 (434,92KB)


pdf Теодора_Божидарова_Генчева-202104290957-ZPKONPI_D35A1T2-2
Дата: 12.05.2021 (434,35KB)


pdf Декларация за имущество и интереси част 2_Теодора Иванова Люцканова-Петкова_2021
Дата: 12.05.2021 (444,37KB)


pdf Снежанка_Станева_Желязкова-202104291118-ZPKONPI_D35A1T2-2
Дата: 12.05.2021 (433,97KB)


pdf Атанас_Георгиев_Вълков-202104231517-ZPKONPI_D35A1T2-2
Дата: 12.05.2021 (434,41KB)


pdf Регистър Декл-ии чл. 35, ал.1 ЗПКОНПИ_2021.04.30
Дата: 15.05.2021 (288,16KB)


pdf Радка_Георгиева_Георгиева-202105071122-ZPKONPI_D35A1T2-2
Дата: 12.05.2021 (436,87KB)


pdf Светлана_Михайлова_Алексиева-202105071520-ZPKONPI_D35A1T2-2
Дата: 12.05.2021 (434,47KB)