phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РЗОК-ВРАЦА КЪМ 30112021Г.
Дата: 30.11.2021 (2 965,33KB)


pdf Марина Илиева - назначаване
Дата: 25.01.2021 (2 448,44KB)


pdf Марина Илиева - несъвместимост
Дата: 25.01.2021 (870,53KB)


pdf Ивайло Боев - назначаване
Дата: 23.02.2021 (2 351,65KB)


pdf Ивайло Боев - несъвместимост
Дата: 23.02.2021 (657,06KB)


pdf Милена Декова - несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (712,88KB)


pdf Милена Декова - преназначаване
Дата: 15.04.2021 (2 677,86KB)


pdf Айтен Копчалиева - несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (882,42KB)


pdf Цветомира Коцева - несъвместимост
Дата: 15.04.2021 (816,17KB)


pdf Айтен Копчалиева - преназначаване
Дата: 15.04.2021 (2 966,33KB)


pdf Цветомира Коцева - назначаване
Дата: 15.04.2021 (2 731,01KB)


pdf Катина Аркова - назначаване
Дата: 23.04.2021 (2 528,19KB)


pdf Марина Ганова -несъвместимост1
Дата: 23.04.2021 (812,75KB)


pdf Марина Ганова - назначаване 1
Дата: 23.04.2021 (2 622,41KB)


pdf Катина Аркова - несъвместимост
Дата: 23.04.2021 (770,67KB)


pdf Цветослава Велчева - назначаване
Дата: 23.04.2021 (2 571,15KB)


pdf Кирил Кирилов - несъвместимост
Дата: 23.04.2021 (837,92KB)


pdf Кирил Кирилов - назначаване
Дата: 23.04.2021 (2 716,76KB)


pdf Ива Ничовска - несъвместимост
Дата: 23.04.2021 (800,12KB)


pdf Ива Ничовска - назначаване
Дата: 23.04.2021 (2 564,90KB)