phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РЗОК ВИДИН КЪМ 15.11.2021г.
Дата: 16.11.2021 (604,41KB)


pdf Анелия Станева декларация за несъвместимост
Дата: 08.04.2021 (317,35KB)


pdf Анелия Станева
Дата: 08.04.2021 (79,93KB)


pdf Биргюл Еминова-Здравкова декларация за несъвместимост
Дата: 08.04.2021 (360,70KB)


pdf Биргюл Еминова-Здравкова
Дата: 08.04.2021 (81,19KB)


pdf Вероника Бонева декларация за несъвместимост
Дата: 08.04.2021 (333,32KB)


pdf Веселка Лозанова декларация за несъвместимост
Дата: 08.04.2021 (363,38KB)


pdf Владо Борисов декларация за несъвместимост
Дата: 08.04.2021 (304,22KB)


pdf Володя Цветков декларация за несъвместимост
Дата: 08.04.2021 (344,47KB)


pdf Володя Цветков
Дата: 08.04.2021 (81,32KB)


pdf Даниела Неделкова декларация за несъвместимост
Дата: 08.04.2021 (332,21KB)


pdf Даниела Неделкова
Дата: 08.04.2021 (77,37KB)


pdf Жанета Йорданова декларация за несъвместимост
Дата: 08.04.2021 (353,37KB)


pdf Илиян Ангелов декларация за несъвместимост
Дата: 08.04.2021 (321,38KB)


pdf Илиян Ангелов
Дата: 08.04.2021 (79,89KB)


pdf Ирена Илиева декларация за несъвместимост
Дата: 08.04.2021 (354,19KB)


pdf Ирена Илиева
Дата: 08.04.2021 (98,90KB)


pdf Мария Карловска декларация за несъвместимост
Дата: 08.04.2021 (337,18KB)


pdf Мария Карловска
Дата: 08.04.2021 (78,61KB)


pdf Милена Станкова декларация за несъвместимост
Дата: 08.04.2021 (335,73KB)