phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Георги Огнянов Ламбев - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 101,95KB)


pdf Деян Христов Бочуков - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 101,29KB)


pdf Полина Станчева Русева - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 107,29KB)


pdf Мариета Иванова Гунчева - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 101,07KB)


pdf Стефка Василева Хрелева - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 121,15KB)


pdf Любина Чудомирова Йорданова - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 170,21KB)


pdf Диана Христова Христова - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 102,27KB)


pdf Снежана Стефанова Гецова - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 115,34KB)


pdf Вяра Стоянова Денчева - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 144,50KB)


pdf Станислава Грозданова Николчева - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 101,36KB)


pdf Васил Енев Василевски - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 133,64KB)


pdf Боянка Ангелова Йоргова - декларация при назначаване
Дата: 07.04.2021 (2 734,27KB)


pdf Ренета Тодорова Петкова - декларация при назначаване
Дата: 08.04.2021 (2 596,16KB)


pdf Валентина Евтимова Стефанова - декларация за несъвместимост
Дата: 12.04.2021 (451,00KB)


pdf Петя Стайкова Русинова - декларация за несъвместимост
Дата: 12.04.2021 (463,55KB)


pdf Силвия Великова Моллова - декларация при назначаване
Дата: 15.04.2021 (2 647,27KB)


pdf Десислава Николаева Ангелова - декларация за назначаване
Дата: 27.04.2021 (2 727,49KB)


pdf Милена Христова Филкова - декларация за назначаване
Дата: 27.04.2021 (2 662,69KB)


pdf Йорданка Георгиева Рускова - декларация за назначаване
Дата: 27.04.2021 (2 751,33KB)


pdf Светла Павлева Божикова - декларация за назначаване
Дата: 27.04.2021 (2 606,66KB)