phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xlsx Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени от служители в администрацията на РЗОК - В. Търново към 09.12.2021 г.
Дата: 09.12.2021 (18,55KB)


pdf Десислава Георгиева Георгиева - декларация за несъвместимост
Дата: 02.03.2021 (412,78KB)


pdf Десислава Георгиева Георгиева - декларация при назначаване
Дата: 10.03.2021 (2 606,26KB)


pdf Боянка Ангелова Йоргова - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 031,28KB)


pdf Ренета Тодорова Петкова - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 045,95KB)


pdf Христо Иванов Михайлов - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 092,13KB)


pdf Деница Валентинова Александрова-декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 140,65KB)


pdf Юлия Димитрова Никифорова - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 074,84KB)


pdf Нели Радкова Ганева - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 124,18KB)


pdf Светла Павлева Божикова - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 119,05KB)


pdf Иван Русинов Русинов - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 121,88KB)


pdf Иванка Стефанова Иванова - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 094,30KB)


pdf Милена Христова Филкова - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 098,06KB)


pdf Йорданка Георгиева Рускова - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 123,84KB)


pdf Ивайло Георгиев Китов - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 097,95KB)


pdf Нели Иванова Николова-декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 178,55KB)


pdf Десислава Николаева Ангелова - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 157,22KB)


pdf Силвия Великова Моллова - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 128,83KB)


pdf Надежда Любомирова Ангелова - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 093,36KB)


pdf Албена Любенова Иванова - декларация за несъвместимост
Дата: 01.04.2021 (1 119,02KB)