phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Валентина Борисова Владимирова
Декларация чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ
Дата: 03.02.2021 (240,33KB)


xlsx Региистър декларации към 31 .01.2021г.
Декларации ЗПКОНПИ
Дата: 08.02.2021 (19,54KB)


pdf Валентина Владимирова2
Декларация по ЗПКОНПИ - при встъпване в длъжност
Дата: 24.02.2021 (552,20KB)


xlsx Регистър декларации чл.35 ЗПКОНПИ 28.02.2021
Регистър декларации
Дата: 26.02.2021 (19,63KB)


xlsx Декларации по чл.34 по ЗПКОНПИ към 31.03.2021г.
Дата: 31.03.2021 (20,85KB)


pdf Надежда Желева Даскалова
декларация чл.35 ал.1,т.1
Дата: 12.04.2021 (166,15KB)


pdf Гергана Григорова Дончева
декларация по чл.35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Дата: 12.04.2021 (172,14KB)


pdf Мария Красимирова Костова
декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ при преназначаване
Дата: 12.04.2021 (177,96KB)


pdf Радослав Киров Радев
декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ при преназначаване
Дата: 12.04.2021 (175,38KB)


pdf Морисета Данчева Кожухарова
декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ при преназначаване
Дата: 12.04.2021 (161,93KB)


pdf Красимир Николов Кръстев
декларация чл.35 ,ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Дата: 12.04.2021 (171,35KB)


pdf Теодора Петрова 2
декларация по чл.35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
Дата: 13.04.2021 (164,06KB)


pdf Анелия Николова
Декларация чл.35 ал.1 т1 от ЗПКОНПИ -встъпителна
Дата: 16.04.2021 (174,82KB)


pdf Бранимира Николова
Декларация чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ-встъпителна
Дата: 16.04.2021 (170,90KB)


pdf Гергана Митева
Декларация чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ-встъпителна
Дата: 16.04.2021 (174,53KB)


pdf Даниела Тодорова
Декларация чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ-встъпителна
Дата: 16.04.2021 (168,61KB)


pdf Албена Локмаджиева
Декларация чл.35 ал.1 т.1 -встъпителна
Дата: 16.04.2021 (172,84KB)


pdf Валентина Темова 2
Декларация чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ-встъпителна
Дата: 16.04.2021 (172,76KB)


pdf Венцислава Златанова
Декларация чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ-встъпителна
Дата: 16.04.2021 (179,27KB)


pdf Йоанна Бялколева
Декларация чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ- всъпителна
Дата: 16.04.2021 (175,33KB)