phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ХРИСИМОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ежегодна
Дата: 02.06.2021 (191,46KB)


pdf САРКИС КИРКОР АЛТЪНДЖИЯН - чл.35, ал.1, т.2 ежегодна
Дата: 02.06.2021 (192,60KB)


pdf ИВАЙЛО ИВАНОВ СЛАВОВ - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ежегодна
Дата: 02.06.2021 (190,93KB)


pdf МАРИЯ КИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ежегодна
Дата: 02.06.2021 (192,55KB)


pdf АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ БАЕВ - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ежегодна
Дата: 02.06.2021 (222,10KB)


pdf ТОДОР ГЕОРГИЕВ КИЧУКОВ - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ежегодна
Дата: 02.06.2021 (190,79KB)


pdf ГЕРГАНА ИВАНОВА КОЙЧЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ежегодна
Дата: 02.06.2021 (223,81KB)


pdf ГЕРГАНА ИВАНОВА КОЙЧЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.4 ежегодна
Дата: 02.06.2021 (256,84KB)


pdf ЕВГЕНИЯ АПОСТОЛОВА МАРИНЧЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ежегодна
Дата: 02.06.2021 (190,93KB)


pdf ТОДОРКА ДИМИТРОВА САВОВА-ХАДЖИЯНЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ежегодна
Дата: 02.06.2021 (224,59KB)


pdf ИРИНА СТОЯНОВА ЗАХАРИЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ежегодна
Дата: 02.06.2021 (195,96KB)


pdf НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ЛАШКОВА - чл.35, ал.1, т.2 ежегодна
Дата: 02.06.2021 (192,84KB)


pdf БОЙКА ТЕМЕЛАКИЕВА СПАСОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ежегодна
Дата: 02.06.2021 (191,25KB)


pdf НЕЛИ АПОСТОЛОВА ДИМИТРОВА - чл.35, ал.1, т.2 ежегодна
Дата: 02.06.2021 (278,98KB)


xls РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, ЗПКОНПИ КЪМ 31.05.2021
Дата: 03.06.2021 (65,50KB)


xls РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ КЪМ 30.06.2021 Г.
Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1 от ЗПОКНПИ към 30.06.2021 г.
Дата: 14.07.2021 (65,50KB)


jpg МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА НЕДЯЛКОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1
Дата: 02.08.2021 (995,20KB)


xls РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, ЗПКОНПИ КЪМ 31.07.2021
Дата: 02.08.2021 (66,00KB)


pdf МИХАИЛ СТОЯНОВ ЕДРЕВ - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 пректратяване
Дата: 05.08.2021 (189,78KB)