phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xls РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, ЗПКОНПИ КЪМ 30.04.2021
Дата: 14.05.2021 (62,00KB)


pdf ЗЛАТИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.4
Дата: 14.05.2021 (225,84KB)


pdf МАРИЯ СТОЙНОВА ГЕРОВА - чл.35, ал.1,т.2
Дата: 14.05.2021 (190,58KB)


pdf ЕЛИЗАБЕТ ГЕОРГИЕВА КАРАГЬОЗОВА - декларация по чл.35, ал.1, т.2
Дата: 14.05.2021 (191,57KB)


pdf МАРИЯ СТОЙНОВА ГЕРОВА - чл.35, ал.1,т.4
Дата: 14.05.2021 (225,16KB)


pdf БОЙКА ТЕМЕЛАКИЕВА СПАСОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 при встъпване
Дата: 14.05.2021 (191,79KB)


pdf СТОЙКА АНДРЕЕВА ПОПОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ежегодна
Дата: 14.05.2021 (189,87KB)


pdf СТОЙКА АНДРЕЕВА ПОПОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 встъпителна
Дата: 14.05.2021 (192,28KB)


pdf ВАНЯ АНТОВА ГЕОРГИЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ежегодна
Дата: 14.05.2021 (192,56KB)


pdf ВАНЯ АНТОВА ГЕОРГИЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 встъпителна
Дата: 14.05.2021 (197,49KB)


pdf СТАНИМИР СТАЛЕВ АТАНАСОВ - чл.35, ал.1, т.2 встъпителна
Дата: 14.05.2021 (191,02KB)


pdf СТАНИМИР СТАЛЕВ АТАНАСОВ - чл.35, ал.1, т.2 ежегодна
Дата: 14.05.2021 (190,83KB)


pdf ВИОЛЕТА АНАТОЛИЕВА ЙОРДАНОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 встъпителна
Дата: 14.05.2021 (190,87KB)


pdf ВИОЛЕТА АНАТОЛИЕВА ЙОРДАНОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ежегодна
Дата: 14.05.2021 (190,49KB)


pdf ЗЛАТИНА КИРОВА ИВАНОВА - чл.35, ал.1, т.2 ежегодна
Дата: 14.05.2021 (190,54KB)


pdf ЗЛАТИНА КИРОВА ИВАНОВА - чл.35, ал.1, т.2 встъпителна
Дата: 14.05.2021 (191,02KB)


pdf ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ПЕЕВА-чл.35, ал.1, т.2 встъпителна
Дата: 14.05.2021 (189,60KB)


pdf ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ПЕЕВА-чл.35, ал.1, т.4 встъпителна
Дата: 14.05.2021 (457,64KB)


pdf ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ПЕЕВА-чл.35, ал.1, т.2 ежегодна
Дата: 14.05.2021 (189,81KB)


pdf МАРГАРИТА ИВАНОВА ХРИСТОВА - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ежегодна
Дата: 14.05.2021 (190,99KB)