phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf МИЛЕНА ЦАНКОВА ИВАНОВА - чл.35, ал.1, т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (79,60KB)


pdf МИЛЕНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (65,45KB)


pdf ПЕНКА ЙОРДАНОВА КАРАСЛАВОВА ТРИФОНОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (84,05KB)


pdf РОСИЦА ЧЕРНЕВА ГЕРМАНОВА - чл.35, ал.1, т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (78,00KB)


pdf СИМОНА КОЛЕВА КАЛЧЕВА - декларация по чл.35, ал.1, т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (75,78KB)


pdf СТАНИМИР СТАЛЕВ АТАНАСОВ - чл.35, ал.1, т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (78,61KB)


pdf СТОЙКА АНДРЕЕВА ПОПОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (77,62KB)


pdf МАРГАРИТА АНГЕЛОВА КОСТОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (52,69KB)


pdf ЖЕНЯ ДИМОВА ГРОЗЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1
Дата: 21.04.2021 (52,75KB)


pdf БОЙКА ТЕМЕЛАКИЕВА СПАСОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 при прекратяване
Дата: 10.05.2021 (189,46KB)


pdf МИЛЕНА ЦАНКОВА ИВАНОВА - чл.35, ал.1, т.2 ежегодна
Дата: 10.05.2021 (191,67KB)


pdf МИЛЕНА ЦАНКОВА ИВАНОВА - чл.35, ал.1, т.2 при встъпване
Дата: 10.05.2021 (200,54KB)


pdf МИЛЕНА ЦАНКОВА ИВАНОВА - чл.35, ал.1, т.4 към ежегодна
Дата: 10.05.2021 (226,72KB)


pdf МИЛЕНА ЦАНКОВА ИВАНОВА - чл.35, ал.1, т.4 при встъпване
Дата: 10.05.2021 (236,01KB)


pdf РОСИЦА ЧЕРНЕВА ГЕРМАНОВА - чл.35, ал.1, т.2 към ежегодна
Дата: 10.05.2021 (191,08KB)


pdf РОСИЦА ЧЕРНЕВА ГЕРМАНОВА - чл.35, ал.1, т.4 към ежегодна
Дата: 10.05.2021 (226,39KB)


pdf РОСИЦА ЧЕРНЕВА ГЕРМАНОВА - чл.35, ал.1, т.2 при встъпване
Дата: 10.05.2021 (190,18KB)


pdf РОСИЦА ЧЕРНЕВА ГЕРМАНОВА - чл.35, ал.1, т.4 при встъпване
Дата: 10.05.2021 (260,62KB)


pdf СТАНИСЛАВ МИЛКОВ МАЛЕВ - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 към ежегодна
Дата: 10.05.2021 (219,81KB)


pdf СТАНИСЛАВ МИЛКОВ МАЛЕВ - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.4 към ежегодна
Дата: 10.05.2021 (225,35KB)