phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xls РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, ЗПКОНПИ КЪМ 31.03.2021
Дата: 13.04.2021 (38,00KB)


pdf АНТОНИЯ ВЪЛЕВА ВЪЛЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (86,62KB)


pdf АНТОАНЕТА АТАНАСОВА САВОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (80,81KB)


pdf АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ БАЕВ - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (81,33KB)


pdf БОЙКА ТЕМЕЛАКИЕВА СПАСОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (96,06KB)


pdf АТАНАС НИКОЛОВ ДИМИТРОВ - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (56,14KB)


pdf ВАНЯ АНТОВА ГЕОРГИЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (60,00KB)


pdf ВИОЛЕТА АНАТОЛИЕВА ЙОРДАНОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (79,07KB)


pdf ГАЛЯ ПЕТРОВА ЖЕЛЕВА - декларация по чл.35, ал.1, т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (64,97KB)


pdf ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (103,11KB)


pdf ЗЛАТИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (83,51KB)


pdf ЗЛАТИНА КИРОВА ИВАНОВА - чл.35, ал.1, т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (76,28KB)


pdf ИВЕЛИНА ВЕНКОВА СТОЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (77,90KB)


pdf ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (51,55KB)


pdf ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ПЕЕВА-чл.35, ал.1, т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (55,21KB)


pdf КАЛИНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (92,00KB)


pdf КОСТАДИН ЖЕЛЕВ КОСТАДИНОВ - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (78,88KB)


pdf ЛИЛИЯ ТОДОРОВА ДИМИТРОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (83,69KB)


pdf ЛЮБКА ПЕТРОВА ПАВЛОВА - ЧЛ.35, АЛ.1 Т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (54,67KB)


pdf МАРГАРИТА ИВАНОВА ХРИСТОВА - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1, ЗПКОНПИ
Дата: 21.04.2021 (78,35KB)