phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Роза Механджийска - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (32,62KB)


pdf Роза Механджийска - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (63,31KB)


pdf Василка Сарандева - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (46,85KB)


pdf Василка Сарандева - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (54,72KB)


pdf Николина Максимова - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (45,11KB)


pdf Николина Максимова - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (60,46KB)


pdf Кристина Георгиева - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (38,64KB)


pdf Кристина Георгиева - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (51,53KB)


pdf Любомир Дудаклиев - декларация за несъвместимост
Дата: 19.04.2021 (31,50KB)


pdf Любомир Дудаклиев - при назначаване
Дата: 19.04.2021 (56,54KB)


pdf Костадин Ханджийски - декларация за несъвместимост
Дата: 19.04.2021 (48,80KB)


pdf Костадин Ханджийски - при назначаване
Дата: 19.04.2021 (59,70KB)


pdf Христина Вангелова - декларация за несъвместимост
Дата: 22.04.2021 (33,94KB)


pdf Христина Вангелова - при назначаване
Дата: 22.04.2021 (50,03KB)


pdf Соня Давчева - декларация за несъвместимост
Дата: 02.09.2021 (36,21KB)


pdf Соня Давчева - при назначаване
Дата: 02.09.2021 (59,37KB)


pdf Николина Джаджова - декларация за несъвместимост
Дата: 02.09.2021 (38,31KB)


pdf Николина Джаджова - при назначаване
Дата: 02.09.2021 (70,26KB)


pdf Диана Германлиева - декларация за несъвместимост
Дата: 03.11.2021 (36,63KB)


pdf Диана Германлиева - при назначаване
Дата: 03.11.2021 (58,09KB)