phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Роса Кузманска - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (51,70KB)


pdf Сузана Зашева - Декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (45,31KB)


pdf Сузана Зашева - При назначаване
Дата: 16.04.2021 (61,84KB)


pdf Десислава Стоилова - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (41,15KB)


pdf Десислава Стоилова - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (65,20KB)


pdf Вера Николова - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (52,38KB)


pdf Вера Николова - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (64,82KB)


pdf Снежанка Яновска - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (59,31KB)


pdf Снежанка Яновска - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (68,94KB)


pdf Любомир Донев - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (45,71KB)


pdf Любомир Донев - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (71,67KB)


pdf Евгени Спасов - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (41,84KB)


pdf Евгени Спасов - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (62,65KB)


pdf Любима Панкова - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (39,79KB)


pdf Любима Панкова - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (53,83KB)


pdf Станка Георгиева - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (38,16KB)


pdf Людмила Иванова-Стойчева - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (35,64KB)


pdf Людмила Иванова-Стойчева - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (56,92KB)


pdf Емилия Първанова - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (36,63KB)


pdf Емилия Първанова - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (49,32KB)