phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Любима Димитрова - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (60,67KB)


pdf Людмила Попова - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (28,30KB)


pdf Людмила Попова - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (52,63KB)


pdf Николай Страшимиров - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (42,68KB)


pdf Николай Страшимиров - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (56,81KB)


pdf Георги Георгиев - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (41,97KB)


pdf Георги Георгиев - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (59,09KB)


pdf Таня Димитрова - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (48,43KB)


pdf Таня Димитрова - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (59,48KB)


pdf Георги Занков - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (39,63KB)


pdf Георги Занков - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (56,52KB)


pdf Силвия Коцелова-Захариева - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (35,40KB)


pdf Силвия Коцелова-Захариева - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (60,67KB)


pdf Костадин Ангелов - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (42,17KB)


pdf Костадин Ангелов - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (51,35KB)


pdf Ружка Ковачева-Нинова - Декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (41,31KB)


pdf Ружка Ковачева-Нинова - При назначаване
Дата: 16.04.2021 (63,31KB)


pdf Мариана Томалянова-Василева - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (32,63KB)


pdf Мариана Томалянова-Василева - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (65,08KB)


pdf Роса Кузманска - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (46,53KB)