phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Публичен регистър на подадени декларации от служители на РЗОК - Благоевград - 11.11.2021
Дата: 11.11.2021 (242,49KB)


pdf Розалина Ханджийска - декларация за несъвместимост
Дата: 29.03.2021 (43,47KB)


pdf Розалина Ханджийска - при назначаване
Дата: 29.03.2021 (60,78KB)


pdf Мария Бочукова - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (38,44KB)


pdf Мария Бочукова - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (60,60KB)


pdf Райна Маркова - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (35,12KB)


pdf Райна Маркова - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (47,59KB)


pdf Мариана Николова - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (34,76KB)


pdf Мариана Николова - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (49,73KB)


pdf Виолета Милева - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (33,27KB)


pdf Виолета Милева - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (54,87KB)


pdf Анна Бучинска - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (37,58KB)


pdf Анна Бучинска - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (57,13KB)


pdf Ивайло Стоянов - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (37,97KB)


pdf Ивайло Стоянов - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (59,63KB)


pdf Ралица Боянова - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (51,88KB)


pdf Ралица Боянова - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (59,94KB)


pdf Татяна Николова - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (35,11KB)


pdf Татяна Николова - при назначаване
Дата: 16.04.2021 (49,23KB)


pdf Любима Димитрова - декларация за несъвместимост
Дата: 16.04.2021 (36,78KB)