phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Публичен регистър на подадени декларации по ЗПКОНПИ в ЦУ на НЗОК към 01.01.2022 г.
Дата: 06.01.2022 (428,91KB)


pdf Публичен регистър на НЕ подадените в срок декларации по ЗПКОНПИ за 2020 г.
Дата: 07.06.2021 (119,73KB)


pdf Александър Миличин
Дата: 06.12.2021 (2 241,47KB)


pdf Ана Пенчева Георгиева
Дата: 14.10.2021 (2 245,43KB)


pdf Анелия Димитрова Христова
Дата: 10.09.2021 (2 228,35KB)


pdf Антония Иванова Горбанова.
Дата: 02.08.2021 (2 215,05KB)


pdf Антоанета Владимирова Божикова
Дата: 09.04.2021 (1 976,65KB)


pdf Атанаска Генчева Тодорова
Дата: 01.03.2021 (1 949,56KB)


pdf Ася Михайлова Симеонова
Дата: 20.01.2021 (1 867,04KB)


pdf Божидара Енчева Чуфарличева-декларация за несъвместимост
Дата: 17.12.2021 (659,04KB)


pdf Вася Атанасова Атанасова
Дата: 18.08.2021 (2 241,16KB)


pdf Веселин Богданов Михайлов
Дата: 02.02.2021 (1 934,53KB)


pdf Веселина Михайлова Димитрова
Дата: 29.11.2021 (2 235,64KB)


pdf Галина Ненчева - декларация за несъвместимост
Дата: 06.01.2022 (469,09KB)


pdf Галина Ненчева
Дата: 06.01.2022 (1 273,52KB)


pdf Георги Димитров Деянов
Дата: 15.10.2021 (2 272,97KB)


pdf Даниела Христова Раденкова - Милчакова
Дата: 13.05.2021 (2 718,49KB)


pdf Десислава Горова
Дата: 21.09.2021 (2 251,83KB)


pdf Ивайло Петров Илиев
Дата: 31.03.2021 (1 661,52KB)


pdf Иво стоянов Иванов
Дата: 18.03.2021 (1 885,76KB)