phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Публичен регистър на подадени декларации по КПКОНПИ в ЦУ на НЗОК - 2021 г., актуален към 30.09.2021 г.
Дата: 05.10.2021 (420,75KB)


pdf Публичен регистър на НЕ подадените в срок декларации по ЗПКОНПИ за 2020 г.
Дата: 07.06.2021 (119,73KB)


pdf Ана Пенчева Георгиева
Дата: 14.10.2021 (2 245,43KB)


pdf Анелия Димитрова Христова
Дата: 10.09.2021 (2 228,35KB)


pdf Антония Иванова Горбанова.
Дата: 02.08.2021 (2 215,05KB)


pdf Антоанета Владимирова Божикова
Дата: 09.04.2021 (1 976,65KB)


pdf Атанаска Генчева Тодорова
Дата: 01.03.2021 (1 949,56KB)


pdf Ася Михайлова Симеонова
Дата: 20.01.2021 (1 867,04KB)


pdf Вася Атанасова Атанасова
Дата: 18.08.2021 (2 241,16KB)


pdf Веселин Богданов Михайлов
Дата: 02.02.2021 (1 934,53KB)


pdf Георги Димитров Деянов
Дата: 15.10.2021 (2 272,97KB)


pdf Даниела Христова Раденкова - Милчакова
Дата: 13.05.2021 (2 718,49KB)


pdf Десислава Горова
Дата: 21.09.2021 (2 251,83KB)


pdf Ивайло Петров Илиев
Дата: 31.03.2021 (1 661,52KB)


pdf Иво стоянов Иванов
Дата: 18.03.2021 (1 885,76KB)


pdf Кристина Звезделинова Цанкова
Дата: 14.09.2021 (2 243,84KB)


pdf Кирил Георгиев Николов
Дата: 01.04.2021 (1 671,43KB)


pdf Лъчезар Алексиев Пейчев
Дата: 18.03.2021 (1 941,80KB)


pdf Мариана Ангелова Узунова - Дженкова
Дата: 17.09.2021 (2 078,89KB)


pdf Мирослав Димитров Димитров
Дата: 01.04.2021 (1 641,67KB)