phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xls 3. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение - по МКБ код на заболяването - Приложение 1_08.2021
Дата: 29.09.2021 (67,50KB)


xls 3. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение - по МКБ код на заболяването - Приложение 1_07.2021
Дата: 08.09.2021 (75,00KB)


xls 3. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение - по МКБ код на заболяването - Приложение 1_06.2021
Дата: 04.08.2021 (68,00KB)


xls 3. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение - по МКБ код на заболяването - Приложение 1_05.2021.
Дата: 29.06.2021 (67,00KB)


xls 3. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение - по МКБ код на заболяването - Приложение 1_04.2021
Дата: 01.06.2021 (69,00KB)


xls 3. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение - по МКБ код на заболяването - Приложение 1_03.2021
Дата: 27.04.2021 (70,00KB)


xls 3. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение - по МКБ код на заболяването - Приложение 1_02.2021
Дата: 14.04.2021 (71,50KB)


xls 3. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение - по МКБ код на заболяването - Приложение 1_01.2021
Дата: 11.03.2021 (71,00KB)


xls 3. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение - по МКБ код на заболяването - Приложение 1_12.2020
Дата: 16.02.2021 (69,00KB)


xls 3. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение - по МКБ код на заболяването - Приложение 1_11.2020
Дата: 30.12.2020 (70,50KB)


xls 3. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение - по МКБ код на заболяването - Приложение 1_10.2020
Дата: 27.11.2020 (81,00KB)


xls 3. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение - по МКБ код на заболяването - Приложение 1_09.2020
Дата: 27.10.2020 (69,00KB)


xls Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение - по МКБ код на заболяването - Приложение 1_08.2020.xls
Дата: 28.09.2020 (75,50KB)


xls 3. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение - по МКБ код на заболяването - Приложение 1_07.2020
Дата: 02.09.2020 (79,50KB)