phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xls 2. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – по РЗОК, НЗОК код и МКБ код на заболяването - Приложение 1 от 21 до 28 _08.2021
Дата: 29.09.2021 (6 680,50KB)


xls 2. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – по РЗОК, НЗОК код и МКБ код на заболяването - Приложение 1 от 11 до 20 _08.2021
Дата: 29.09.2021 (7 801,00KB)


xls 2. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – по РЗОК, НЗОК код и МКБ код на заболяването - Приложение 1 от 1 до 10 _08.2021
Дата: 29.09.2021 (7 878,50KB)


xls 2. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – по РЗОК, НЗОК код и МКБ код на заболяването - Приложение 1_ от 1 до 10_07.2021
Дата: 08.09.2021 (7 896,50KB)


xls 2. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – по РЗОК, НЗОК код и МКБ код на заболяването - Приложение 1_ от 11 до 20_07.2021
Дата: 08.09.2021 (7 812,50KB)


xls 2. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – по РЗОК, НЗОК код и МКБ код на заболяването - Приложение 1_ от 21 до 28_07.2021
Дата: 08.09.2021 (6 711,00KB)


xls 2. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – по РЗОК, НЗОК код и МКБ код на заболяването - Приложение 1 от 1 до 10_ 06.2021
Дата: 04.08.2021 (7 887,00KB)


xls 2. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – по РЗОК, НЗОК код и МКБ код на заболяването - Приложение 1 от 11 до 20_06.2021
Дата: 04.08.2021 (7 828,00KB)


xls 2. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – по РЗОК, НЗОК код и МКБ код на заболяването - Приложение 1 от 21 до 28_06.2021
Дата: 04.08.2021 (6 712,50KB)


xls 2. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – по РЗОК, НЗОК код и МКБ код на заболяването - Приложение 1_от 1 до 10_05.2021.
Дата: 29.06.2021 (7 871,50KB)


xls 2. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – по РЗОК, НЗОК код и МКБ код на заболяването - Приложение 1_от 11 до 20_05.2021.
Дата: 29.06.2021 (7 788,50KB)


xls 2. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – по РЗОК, НЗОК код и МКБ код на заболяването - Приложение 1_от 21 до 28_05.2021.
Дата: 29.06.2021 (6 680,50KB)


xls 2. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – по РЗОК, НЗОК код и МКБ код на заболяването - Приложение 1_от 21 до 28_04.2021
Дата: 01.06.2021 (6 725,50KB)


xls 2. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – по РЗОК, НЗОК код и МКБ код на заболяването - Приложение 1_от 11 до 20_04.2021
Дата: 01.06.2021 (7 880,50KB)


xls 2. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – по РЗОК, НЗОК код и МКБ код на заболяването - Приложение 1_от 1 до 10_04.2021
Дата: 01.06.2021 (7 929,50KB)


xls 2. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – по РЗОК, НЗОК код и МКБ код на заболяването - Приложение 1_от 21 до 28_03.2021
Дата: 27.04.2021 (6 748,00KB)


xls 2. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – по РЗОК, НЗОК код и МКБ код на заболяването - Приложение 1_от 11 до 20_03.2021
Дата: 27.04.2021 (7 921,50KB)


xls 2. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – по РЗОК, НЗОК код и МКБ код на заболяването - Приложение 1_от 1 до 10_03.2021
Дата: 27.04.2021 (7 966,00KB)


xls 2. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – по РЗОК, НЗОК код и МКБ код на заболяването - Приложение 1_от 21 до 28_02.2021
Дата: 14.04.2021 (6 687,50KB)


xls 2. Разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение – по РЗОК, НЗОК код и МКБ код на заболяването - Приложение 1_от 11 до 20_02.2021
Дата: 14.04.2021 (7 800,00KB)