phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при болест на Гоше в извънболничната помощ
в сила от 01.03.2011 до 14.07.2019
Дата: 11.07.2019 (380,50KB)


docx Изисквания на НЗОК при лечение на грануломатоза на Wegener с Rituximab в извънболничната помощ
в сила от 01.04.2015 до 14.07.2019
Дата: 11.07.2019 (2 709,92KB)


docx Изисквания на НЗОК при лечение с Palivizumab на деца с бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период, ниско тегло при раждането и вродени сърдечни малформации
в сила от 01.03.2017 до 14,07,2019 година
Дата: 11.07.2019 (4 153,29KB)


doc 26. Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение със Сапроптерин на пациенти с класическа фенилкетонурия в извънболничната помощ - в сила от 15.септември 2015г. до 31.05.2019г.
в сила от 15.09.2015г. до 31.05.2019г.
Дата: 29.05.2019 (436,00KB)


pdf 5. Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при преждевременен пубертет с централен произход в извънболничната помощ - в сила от 01.05.2011г. до 31.05.2019г.
в сила 01.05.2011г. до 31.05.2019г.
Дата: 29.05.2019 (383,90KB)


doc 6. Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при дефицит на растежен хормон в извънболничната помощ - в сила от 01. Юли 2014г. до 31.05.2019г.
в сила от 01.07.2014г. до 31.05.2019г.
Дата: 29.05.2019 (3 643,50KB)


doc Изисквания на НЗОК за провеждане на заместително лечение при наследствени имунодефицитни състояния в извънболничната помощ в сила от 01.06.2017 до 31.05.2019
Дата: 29.05.2019 (4 321,00KB)


docx Изисквания на НЗОК при лечение на Идиопатична белодробна фиброза в извънболничната помощ“ – от 15.05.2018 до 15.05.2019
Дата: 15.05.2019 (2 849,65KB)


docx Изисквания на НЗОК при лечение на пациенти с първична белодробна хипертония, белодробна хипертония, белодробна хипертония при системна склероза и синдром на Айзенмергер в извънболничната помощ
в сила от 15.12.2015 до 15.05.2019г.
Дата: 15.05.2019 (3 283,18KB)


doc Изисквания на НЗОК за провеждане на ензим заместваща терапия при болест на Фабри в извън болничната помощ в сила от 01.04.2016г. до 15.10.2018г.
Дата: 01.10.2018 (3 040,00KB)


doc 15. Изисквания на НЗОК при лечение с Palivizumab на деца с бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период - в сила от 1 септември 2014 година.
Дата: 06.07.2016 (2 512,50KB)


pdf Изисквания на НЗОК на лечение при пациенти с кистозна фиброза в извънболничната помощ
- в сила от 01.03.2011 год. до 31.03.2016 год.
Дата: 14.04.2016 (363,72KB)


pdf Изисквания на НЗОК за провеждане на ензим-заместваща терапия при болест на Фабри в извънболничната помощ – в сила до 31.03.2016г.
Дата: 30.03.2016 (393,77KB)


doc Изисквания на НЗОК за лечение при пациенти с първична белодробна хипертония, белодробна хипертония при системна склероза и синдром на Айзенменгер в извънболничната помощ
– в сила от 01 ноември 2013г. до 15 декември 2015г.
Дата: 11.12.2015 (4 940,00KB)


docx Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение със Сапроптерин на пациенти с класическа фенилкетонурия
- в сила от 15 януари 2014 година до 14 септември 2015 година
Дата: 31.08.2015 (2 726,79KB)


doc Изисквания на НЗОК за лечение на повишена продукция на растежен хормон при акромегалия и хипофизарен гигантизъм в извънболничната помощ
– в сила от 01 юли 2014 година до 30 април 2015 година
Дата: 12.05.2015 (4 526,50KB)


doc Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при хиперпролактинемия в извънболничната помощ
– в сила от 07юли 2014 година до 30 април 2015 година
Дата: 12.05.2015 (2 344,50KB)


doc Изисквания на НЗОК при лечение на грануломатоза на Wegener с Rituximab в извънболничната помощ
- в сила от 01 юни 2014 година до 31 март 2015 година
Дата: 20.04.2015 (3 011,50KB)


doc Изисквания на НЗОК при лечение на дисеминиран лупус еритематодес с болест-модифициращи лекарствени продукти в извънболничната помощ
– в сила от 01 март 2014г. до 31 март 2015 година
Дата: 20.04.2015 (2 983,00KB)


doc Изисквания на НЗОК за провеждане на хелатираща терапия при бета таласемия, наследствена хемолитична анемия, конституционална апластична анемия, наследствена сидеробластна анемия и конгенитална дизеритропоетична анемия в извънболничната помощ
в сила от 1 декември 2014 година до 31 март 2015 година.
Дата: 20.04.2015 (6 794,50KB)