phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с шизофрения в извънболничната помощ – в сила от 15.04.2020 до 02.06.2022г.
Дата: 06.06.2022 (2 988,13KB)


pdf Изисквания на НЗОК при лечение с ентерален гел Levodopa/Carbidopa, Apomorphine или дълбока мозъчна стимулация в терминален стадий на паркинсонова болест в извънболничната помощ - в сила от 01.04.2021г. до 02.06.2022г.
Дата: 06.06.2022 (518,67KB)


pdf Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при болест на Паркинсон в извънболничната помощ в сила от 01.04.2021г. до 02.06.2022г.
Дата: 06.06.2022 (450,80KB)


pdf Изисквания на НЗОК при лечение на първично-прогресираща и пристъпно-ремитентна множествена склероза с лекарствени продукти модифициращи хода на болестта в извънболничната помощ от 01.04.2021г. до 02.06.2022г.
Дата: 06.06.2022 (1 059,08KB)


pdf Изисквания на НЗОК за предписване на медицински изделия за приложение с инсулинови помпи и сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата при захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ в сила от 25.09.2021г. до 12.05.2022г.
Дата: 16.05.2022 (958,84KB)


pdf Изисквания на НЗОК при лечение на захарен диабет тип 2 в извънболничната помощ в сила от 01.04.2021г. до 12.05.2022г.
Дата: 16.05.2022 (1 499,90KB)


pdf Изисквания на НЗОК при провеждане на инсулиново лечение на захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ в сила от 01.04.2021г. до 12.05.2022г.
Дата: 16.05.2022 (630,74KB)


pdf Изисквания на НЗОК при лечение на активен ювелирен артрит с биологични антиревматични лекарствени продукти под 18 годишна възраст в извънболничната помощ - в сила от 15.04.2020 до 12.05.2022г.
Дата: 16.05.2022 (2 154,94KB)


pdf Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, активен и прогрегрисиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с антиревматични лекарствени продукти над 18 годишна възраст в извънболничната помощ в сила от 02.07. 2021г. до 12.05.2022г.
Дата: 16.05.2022 (6 489,85KB)


pdf Изисквания на НЗОК при лечение болести на ретината в извънболничната помощ - ДВ, бр. 98/23.11.2021г. до 12.05.2022г.
Дата: 16.05.2022 (5 330,03KB)


pdf Изисквания на НЗОК при лечение на болести на ретината в избънболничната помощ в сила от 01.04.2020г. до 22.11.2021г.
Дата: 25.11.2021 (768,94KB)


pdf Изисквания на НЗОК за предписване на медицински изделия за приложение с инсулинови помпи при захарен диабет тип 1 от 15.11.2020г. до 24. 09.2021г.
Дата: 29.09.2021 (2 348,34KB)


pdf Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, активен и прогрегрисиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с антиревматични лекарствени продукти над 18 годишна възраст в извънболничната помощ от 15.04.2020г. до 01.07.2021г.
Дата: 05.07.2021 (4 060,41KB)


pdf Изисквания на НЗОК при лечение на тежък псориазис в извънболничната помощ от 15.08.2020г. до 01.07.2021г.
Дата: 05.07.2021 (1 436,37KB)


pdf Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с епилепсия в извънболничната помощ от 15.04.2020г. до 31.03.2021г.
Дата: 29.03.2021 (2 270,81KB)


pdf Изисквания на НЗОК при лечение на първично-прогресираща и пристъпно-ремитентна множествена склероза с лекарствени продукти модифициращи хода на болестта в извънболничната помощ от 01.02.2020г. до 31.03.2021г.
Дата: 23.03.2021 (13 438,87KB)


doc 9. Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при болест на Паркинсон в извънболничната помощ от 01.03.2016г. до 31.03.2021г.
Дата: 23.03.2021 (2 884,50KB)


pdf 6. Изисквания на НЗОК при лечение на захарен диабет тип 2 в извънболничната помощ от 01.02.2020г. до 31.03.2021г.
Дата: 23.03.2021 (16 824,91KB)


pdf Изисквания на НЗОК при провеждане на инсулиново лечение на захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ от 01.02.2020г. до 31.03.2021
Дата: 23.03.2021 (7 929,54KB)


pdf Изисквания на НЗОК за лечение на ендометриоза с аналози на гонадотропин-релизинг хормон и на лейомиом на матката със селективни модулатори на прогестероновите рецептори в извънболничната помощ от 01.12.2018г. до 31.03.2021г.
Дата: 23.03.2021 (157,02KB)