phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Георги Христов
Дата: 04.08.2020 (1 318,16KB)


pdf Георги Христов - декларация за несъвместимост
Дата: 04.08.2020 (950,54KB)


pdf Гюлсерен Нахид Зия
Дата: 23.09.2020 (1 831,85KB)


pdf Димитър Стефанов Димов
Дата: 15.10.2020 (1 995,01KB)


pdf Дамян Николов Матеев
Дата: 16.07.2020 (2 003,86KB)


pdf Десислава Съботинова Стоянова
Дата: 10.04.2020 (957,58KB)


pdf Димитър Луканов - декларация за несъвмсетимост
Дата: 17.01.2020 (504,79KB)


pdf Димитър Луканов
Дата: 17.01.2020 (464,24KB)


pdf Даниела Андреева Михова
Дата: 21.07.2020 (1 980,68KB)


pdf Диана Мирчева - несъвместимост
Дата: 03.09.2020 (534,42KB)


pdf Диана Мирчева - интереси
Дата: 03.09.2020 (1 402,48KB)


pdf Даниел Димчев Георгиев
Дата: 30.10.2020 (1 154,95KB)


pdf Даниел Георгиев - декларация за несъвместимост
Дата: 04.12.2020 (432,92KB)


pdf Емил Цонков Велчовски- декларация интереси
Дата: 25.06.2020 (1 496,93KB)


pdf Емил Цонков Велчовски
Дата: 08.05.2020 (35,48KB)


pdf Иванка Славчева Рейзи
Дата: 08.04.2020 (743,56KB)


pdf Ивета Тодорова Митова
Дата: 06.11.2020 (1 698,52KB)


pdf Ива Вълчева
Дата: 16.12.2020 (1 207,08KB)


pdf Иван Вълчева - декларация за несъвместимост
Дата: 16.12.2020 (710,88KB)


pdf Капка Николова Минчева
Дата: 29.12.2020 (1 238,34KB)