phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Публичен регистър на подадените декларации по ЗПКОНПИ - 31.12.2020 г.
Дата: 06.01.2021 (331,06KB)


pdf Публичен регистър на НЕ подадените в срок декларации по ЗПКОНПИ
Дата: 20.07.2020 (129,84KB)


pdf Александра Кожухарова
Дата: 01.04.2020 (773,65KB)


pdf Александра Кожухарова- декларация за несъвместимосt
Дата: 01.04.2020 (240,34KB)


pdf Ани Първанова Давиткова - несъвместимост
Дата: 24.03.2020 (582,22KB)


pdf Ани Първанова Давиткова - Ангелова
Дата: 24.03.2020 (1 415,10KB)


pdf Атанас Христов Начков
Дата: 26.10.2020 (1 853,52KB)


pdf Андреа Михайлова Манева
Дата: 08.05.2020 (974,37KB)


pdf Антония Иванова Горбанова
Дата: 01.12.2020 (1 274,68KB)


pdf Антония Горбанова - декларация за несъвместимост
Дата: 01.12.2020 (435,35KB)


pdf Боян Лазов
Дата: 09.03.2020 (564,45KB)


pdf Боян Лазов- несъвместимост
Дата: 09.03.2020 (228,92KB)


pdf Владимир Иванов Афенлиев
Дата: 17.07.2020 (1 906,26KB)


pdf Веселин Димитров - декларация за несъвместимост
Дата: 01.12.2020 (580,94KB)


pdf Веселин Димитров
Дата: 01.12.2020 (1 250,20KB)


pdf Галин Стоянов - интереси
Дата: 03.09.2020 (1 408,37KB)


pdf Галин Стоянов - несъвместимост
Дата: 03.09.2020 (1 701,21KB)


pdf Грациела Петрова
Дата: 06.02.2020 (1 400,36KB)


pdf Грациела Петрова - декларация за несъвместимост
Дата: 06.02.2020 (456,27KB)


pdf Грета Ботева Динкова
Дата: 06.11.2020 (1 606,47KB)