phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Публичен регистър на подадените декларации по ЗПКОНПИ - 01.07.2020
Дата: 06.07.2020 (310,30KB)


pdf Александра Кожухарова
Дата: 01.04.2020 (773,65KB)


pdf Александра Кожухарова- декларация за несъвместимосt
Дата: 01.04.2020 (240,34KB)


pdf Ани Първанова Давиткова - несъвместимост
Дата: 24.03.2020 (582,22KB)


pdf Ани Първанова Давиткова - Ангелова
Дата: 24.03.2020 (1 415,10KB)


pdf Анита Георгиева
Дата: 06.02.2020 (1 603,26KB)


pdf Анита Георгиева - декларация за несъвместимост
Дата: 06.02.2020 (491,88KB)


pdf Андреа Михайлова Манева
Дата: 08.05.2020 (974,37KB)


pdf Боян Лазов
Дата: 09.03.2020 (564,45KB)


pdf Боян Лазов- несъвместимост
Дата: 09.03.2020 (228,92KB)


pdf Грациела Петрова
Дата: 06.02.2020 (1 400,36KB)


pdf Грациела Петрова - декларация за несъвместимост
Дата: 06.02.2020 (456,27KB)


pdf Десислава Съботинова Стоянова
Дата: 10.04.2020 (957,58KB)


pdf Димитър Луканов
Дата: 17.01.2020 (464,24KB)


pdf Емил Цонков Велчовски- декларация интереси
Дата: 25.06.2020 (1 496,93KB)


pdf Димитър Луканов - декларация за несъвмсетимост
Дата: 17.01.2020 (504,79KB)


pdf Емил Цонков Велчовски
Дата: 08.05.2020 (35,48KB)


pdf Илия Плачков
Дата: 17.01.2020 (1 466,06KB)


pdf Илия Плачков - декларация за несъвместимост
Дата: 17.01.2020 (500,85KB)


pdf Иванка Славчева Рейзи
Дата: 08.04.2020 (743,56KB)