phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Публичен регистър на подадените декларации по ЗПКОНПИ в ЦУ на НЗОК - 09.03.2020
Дата: 09.03.2020 (129,36KB)


pdf Ани Първанова Давиткова - несъвместимост
Дата: 24.03.2020 (582,22KB)


pdf Ани Първанова Давиткова - Ангелова
Дата: 24.03.2020 (1 415,10KB)


pdf Адриана Стойкова
Дата: 17.01.2020 (1 508,91KB)


pdf Адриана Стойкова - декларация за несъвместимост
Дата: 17.01.2020 (510,88KB)


pdf Анита Георгиева
Дата: 06.02.2020 (1 603,26KB)


pdf Анита Георгиева - декларация за несъвместимост
Дата: 06.02.2020 (491,88KB)


pdf Боян Лазов
Дата: 09.03.2020 (564,45KB)


pdf Боян Лазов- несъвместимост
Дата: 09.03.2020 (228,92KB)


pdf Грациела Петрова
Дата: 06.02.2020 (1 400,36KB)


pdf Грациела Петрова - декларация за несъвместимост
Дата: 06.02.2020 (456,27KB)


pdf Димитър Луканов
Дата: 17.01.2020 (464,24KB)


pdf Димитър Луканов - декларация за несъвмсетимост
Дата: 17.01.2020 (504,79KB)


pdf Илия Плачков
Дата: 17.01.2020 (1 466,06KB)


pdf Илия Плачков - декларация за несъвместимост
Дата: 17.01.2020 (500,85KB)


pdf Полет Пейчев
Дата: 10.02.2020 (979,05KB)


pdf Полет Пейчев - декларация за несъвместимост
Дата: 10.02.2020 (311,41KB)


pdf Ренета Момчилова- декларация несъвместимост
Дата: 10.03.2020 (235,68KB)


pdf Ренета Момчилова
Дата: 10.03.2020 (737,26KB)


pdf Мария Георгиева Благоева- несъвместимост
Дата: 09.03.2020 (232,95KB)