phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Ана Дончева-за несъвместителство
Дата: 30.01.2020 (93,02KB)


pdf Ана_Д._Дончева-при назначаване
Дата: 30.01.2020 (368,56KB)


pdf РОСИЦА__СТОЯНОВА
Дата: 13.05.2020 (441,68KB)


pdf Йордан_Коев
Дата: 14.05.2020 (439,17KB)


pdf Ана_Дончева
Дата: 15.06.2020 (441,46KB)


pdf Диана Алексиева
Дата: 15.06.2020 (438,62KB)


pdf Иван_Кокаличев
Дата: 15.06.2020 (441,05KB)


pdf Красимира Черелова
Дата: 15.06.2020 (436,68KB)


pdf Милена_Саллакова
Дата: 15.06.2020 (440,59KB)


pdf Станка Стойкова
Дата: 15.06.2020 (439,54KB)


pdf Таня_Гинева
Дата: 15.06.2020 (441,03KB)


pdf Таня_Димитрова
Дата: 15.06.2020 (441,41KB)


pdf Ирина Славова-декларация за несъвместителство
Дата: 31.07.2020 (304,06KB)


pdf Димитър Спасов-декларация за несъвместимост
Дата: 13.08.2020 (243,61KB)


pdf Здравка Абрашева-декларация за несъвместимост
Дата: 13.08.2020 (246,78KB)


pdf Мариана Петрова-декларация за несъвместимост
Дата: 13.08.2020 (251,86KB)


pdf Юлия Панева-Чапърова-декларация за несъвместимост
Дата: 13.08.2020 (458,37KB)


pdf ЗДРАВКА_АБРАШЕВА-при прекратяване
Дата: 31.08.2020 (442,03KB)


pdf ЗДРАВКА_АБРАШЕВА-при назначаване
Дата: 31.08.2020 (441,55KB)


pdf Ирина_Славова-при назначаване
Дата: 31.08.2020 (441,98KB)