phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Публичен регистър на подадени декларации от служители на РЗОК-Шумен към 07.10.2020 г
Дата: 07.10.2020 (203,78KB)


pdf Лилия Костова Христова - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2020 (846,37KB)


pdf Лилия Костова Христова - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 15.04.2020 (361,57KB)


pdf Венцислава Иванова Кръстева - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 24.06.2020 (436,46KB)


pdf Веселина Стефанова Данева - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 24.06.2020 (439,41KB)


pdf Господин Митков Господинов - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 24.06.2020 (436,68KB)


pdf Димка Тодорова Тодорова - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 24.06.2020 (436,83KB)


pdf ИВАН НИКОВ БОБЕВ - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 24.06.2020 (438,50KB)


pdf Лилия Костова Христова - декларация за имущество и интереси част 2 (2)
Дата: 24.06.2020 (436,30KB)


pdf Наталия Огнянова Димитрова - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 24.06.2020 (437,08KB)


pdf Сибел Бедри Ибраим - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 24.06.2020 (437,16KB)


pdf Славена Миткова Герганска - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 24.06.2020 (440,71KB)


pdf Анета_Александрова_Шаренкова - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 21.07.2020 (429,03KB)


pdf Елка Александрова Занева - декларация за несъвместимост
Дата: 05.10.2020 (732,34KB)


pdf Елка_Александрова_Занева - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 05.10.2020 (436,04KB)


pdf Айлин Мустафа Юсреф - декларация за несъвместимост
Дата: 07.10.2020 (2 286,86KB)


pdf Айлин Мустафа Юсреф - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 07.10.2020 (440,49KB)