phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Публичен регистър на подадени декларации от служители на РЗОК-Шумен към 24.06.2020 г
Дата: 24.06.2020 (219,61KB)


pdf Лилия Костова Христова - декларация за несъвместимост
Дата: 15.04.2020 (846,37KB)


pdf Лилия Костова Христова - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 15.04.2020 (361,57KB)


pdf Венцислава Иванова Кръстева - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 24.06.2020 (436,46KB)


pdf Веселина Стефанова Данева - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 24.06.2020 (439,41KB)


pdf Господин Митков Господинов - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 24.06.2020 (436,68KB)


pdf Димка Тодорова Тодорова - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 24.06.2020 (436,83KB)


pdf ИВАН НИКОВ БОБЕВ - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 24.06.2020 (438,50KB)


pdf Лилия Костова Христова - декларация за имущество и интереси част 2 (2)
Дата: 24.06.2020 (436,30KB)


pdf Наталия Огнянова Димитрова - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 24.06.2020 (437,08KB)


pdf Сибел Бедри Ибраим - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 24.06.2020 (437,16KB)


pdf Славена Миткова Герганска - декларация за имущество и интереси част 2
Дата: 24.06.2020 (440,71KB)