phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РЗОК СТАРА ЗАГОРА КЪМ 28.08.2020
Дата: 28.08.2020 (158,52KB)


pdf Ивайло Начев Иванов
Дата: 28.02.2020 (543,77KB)


pdf Ваньо Христов Желев_при назначаване
Дата: 14.05.2020 (547,61KB)


pdf Ваньо Христов Желев_несъвместимост
Дата: 14.05.2020 (213,07KB)


pdf Атанас Колев Пашов_при назначаване
Дата: 14.05.2020 (563,24KB)


pdf Атанас Колев Пашов_несъвместимост
Дата: 14.05.2020 (231,94KB)


pdf Цанка Недялкова Маркова
Дата: 17.06.2020 (537,84KB)


pdf Светла Георгиева Христозова
Дата: 17.06.2020 (511,95KB)


pdf Спаска Нанева Богданова
Дата: 17.06.2020 (520,52KB)


pdf Динко Йорданов Господинов
Дата: 17.06.2020 (523,89KB)


pdf Кремена Йорданова Радева
Дата: 17.06.2020 (528,93KB)


pdf Емилия Севова Вълева
Дата: 17.06.2020 (517,77KB)


pdf Станислав Костов Кузев
Дата: 17.06.2020 (523,48KB)


pdf Радослава Миленова Гоева
Дата: 17.06.2020 (622,46KB)


pdf Милена Дончева Попова
Дата: 17.06.2020 (521,46KB)


pdf Янка Захариева Кряковска
Дата: 17.06.2020 (519,13KB)


pdf Милена Денева Михова-Георгиева
Дата: 17.06.2020 (509,86KB)


pdf Константин Иванов Вълчев
Дата: 17.06.2020 (529,14KB)


pdf Доротея Велкова Борисова
Дата: 17.06.2020 (516,45KB)


pdf Миглена Василева Несторова
Дата: 17.06.2020 (630,66KB)