phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xlsx Регистър на декларациите по чл.35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени от служителите в администрацията на РЗОК - София област към 31.12.2020 г.
Дата: 23.12.2020 (12,70KB)


docx Регистър на неподалите декларации
Дата: 22.07.2020 (12,55KB)


pdf Декларация интереси Бадалова
Дата: 19.08.2020 (4 775,56KB)


pdf Декларация несъвместимост Бадалова
Дата: 19.08.2020 (1 633,70KB)


pdf Декларация интереси Механджийска
Дата: 19.08.2020 (5 523,21KB)


pdf Декларация за несъвместимост Механджийска
Дата: 19.08.2020 (1 834,67KB)


pdf Декларация несъвместимост В. Владимирова
Дата: 21.02.2020 (427,89KB)


pdf Декларация интереси В. Владимирова
Дата: 21.02.2020 (1 173,20KB)


pdf Декларация несъвместимост Д. Благоева
Дата: 01.04.2020 (3 151,73KB)


pdf Декларация интереси Д. Благоева
Дата: 01.04.2020 (11 342,10KB)


pdf Декларация за несъвместимост Д. Матеев
Дата: 14.05.2020 (1 799,91KB)


pdf Декларация за интереси Д. Матеев
Дата: 14.05.2020 (5 014,59KB)


pdf Декларация несъвместимост М. Лупова
Дата: 26.06.2020 (1 606,65KB)


pdf Декларация интереси М. Лупова
Дата: 26.06.2020 (4 902,20KB)


pdf Декларация несъвместимост на А. Динкова
Дата: 16.10.2020 (1 913,75KB)


pdf Декларация интереси на А. Динкова
Дата: 16.10.2020 (5 194,97KB)


pdf Декларация несъвместимост на Ан. Евтимова
Дата: 23.12.2020 (481,75KB)


pdf Декларация интереси на Ан. Евтимова
Дата: 23.12.2020 (5 438,33KB)


pdf Декларация несъвместимост на д-р Донков
Дата: 23.12.2020 (1 521,69KB)


pdf Декларация интереси на д-р Донков
Дата: 23.12.2020 (5 284,58KB)