phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xlsx Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени от служители на СЗОК към 31.12.2020 г.
Дата: 07.04.2020 (35,60KB)


docx СПИСЪК на служители от СЗОК, неподали в срок декларация по чл. 35, ал. 1 към 31.12.2020 год.
Дата: 30.09.2020 (13,11KB)


pdf Аксиния Маринова Петрова-декларация за несъвместимост
Дата: 11.02.2020 (603,02KB)


pdf Аксиния Маринова Петрова+декларация за несъвместимост
Дата: 06.11.2020 (632,51KB)


pdf Анелия Симеонова Стоилова-декларация за несъвместимост
Дата: 02.07.2020 (632,01KB)


pdf Александра Иванова Кисова-декларация за несъвместимост
Дата: 23.01.2020 (661,84KB)


pdf Ася Михайлова Симеонова-декларация за несъвместимост
Дата: 02.12.2020 (550,95KB)


pdf Бойка Георгиева Николова-декларация за несъвместимост
Дата: 29.09.2020 (552,07KB)


pdf Борислава Павлова Николова-декларация за несъвместимост
Дата: 07.07.2020 (583,78KB)


pdf Вергиния Богданова Гогова-декларация за несъвместимост
Дата: 06.03.2020 (664,62KB)


pdf Весела Георгиева Данчева-декларация за несъвместимост
Дата: 18.02.2020 (666,90KB)


pdf Виолета Христова Подуякова-декларация за несъвместимост
Дата: 17.07.2020 (666,92KB)


pdf Виктория Илиева Кузманова-декларация за несъвместимост
Дата: 02.07.2020 (663,23KB)


pdf Галя Людмилова Миланова- декларация за несъвместимост
Дата: 13.02.2020 (617,15KB)


pdf Гергана Иванова Христова-декларация за несъвместимост
Дата: 03.07.2020 (607,52KB)


pdf Гергана Росенова Михайлова-декларация за несъвместимост
Дата: 21.07.2020 (639,14KB)


pdf Даниела Ангелова Добрева-декларация за несъвместимост
Дата: 02.12.2020 (521,14KB)


pdf Диана Кирилова Костадинова-декларация за несъвместимост
Дата: 03.12.2020 (635,25KB)


pdf Емил Цветанов Димитров-декларация за несъвместимост
Дата: 23.01.2020 (572,75KB)


pdf Жана Георгиева Николова-декларация за несъвместимост
Дата: 27.05.2020 (662,62KB)