phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xlsx Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени от служители на СЗОК към 20.03.2020 г.
Дата: 20.03.2020 (28,87KB)


docx Списък на неподали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в законоустановения срок от служители на СЗОК към 29.02.2020 год
Дата: 11.02.2020 (12,67KB)


pdf Аксиния Маринова Петрова-декларация за несъвместимост
Дата: 11.02.2020 (603,02KB)


pdf Александра Иванова Кисова-декларация за несъвместимост
Дата: 23.01.2020 (661,84KB)


pdf Вергиния Богданова Гогова-декларация за несъвместимост
Дата: 06.03.2020 (664,62KB)


pdf Весела Георгиева Данчева-декларация за несъвместимост
Дата: 18.02.2020 (666,90KB)


pdf Галя Людмилова Миланова- декларация за несъвместимост
Дата: 13.02.2020 (617,15KB)


pdf Емил Цветанов Димитров-декларация за несъвместимост
Дата: 23.01.2020 (572,75KB)


pdf Катерина Величкова Лазарова-декларация за несъвместимост
Дата: 04.02.2020 (617,49KB)


pdf Лина Стоянова Марковска-декларация за несъвместимост
Дата: 10.03.2020 (650,98KB)


pdf Николина Павлова Петкова-декларация за несъвместимост
Дата: 11.02.2020 (715,18KB)


pdf Нина Тодорова Радоева-декларация за несъвместимост
Дата: 12.02.2020 (633,57KB)


pdf Татяна Ванчова Стойнева-декларация за несъвместимост.
Дата: 07.01.2020 (667,50KB)


pdf Юлияна Златанова Панайотова-декларация за несъвместимост
Дата: 11.02.2020 (640,91KB)


pdf Аксиния Маринова Петрова
Дата: 10.03.2020 (982,77KB)


pdf Александра Иванова Кисова
Дата: 18.02.2020 (942,47KB)


pdf Весела Георгиева Данчева
Дата: 16.03.2020 (1 684,81KB)


pdf Галя Людмилова Миланова
Дата: 20.02.2020 (1 745,94KB)


pdf Емил Цветанов Димигров
Дата: 24.02.2020 (1 711,83KB)


pdf Катерина Величкова Лазарова
Дата: 11.02.2020 (1 374,38KB)