phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xlsx Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени от служители на СЗОК към 08.07.2020 г.
Дата: 07.04.2020 (33,55KB)


docx Списък на лицата от СЗОК, които не са подали в срок декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ към 30.06.2020 г.
Дата: 21.04.2020 (12,86KB)


pdf Аксиния Маринова Петрова-декларация за несъвместимост
Дата: 11.02.2020 (603,02KB)


pdf Анелия Симеонова Стоилова-декларация за несъвместимост
Дата: 02.07.2020 (632,01KB)


pdf Александра Иванова Кисова-декларация за несъвместимост
Дата: 23.01.2020 (661,84KB)


pdf Борислава Павлова Николова-декларация за несъвместимост
Дата: 07.07.2020 (583,78KB)


pdf Вергиния Богданова Гогова-декларация за несъвместимост
Дата: 06.03.2020 (664,62KB)


pdf Весела Георгиева Данчева-декларация за несъвместимост
Дата: 18.02.2020 (666,90KB)


pdf Виктория Илиева Кузманова-декларация за несъвместимост
Дата: 02.07.2020 (663,23KB)


pdf Галя Людмилова Миланова- декларация за несъвместимост
Дата: 13.02.2020 (617,15KB)


pdf Гергана Иванова Христова-декларация за несъвместимост
Дата: 03.07.2020 (607,52KB)


pdf Емил Цветанов Димитров-декларация за несъвместимост
Дата: 23.01.2020 (572,75KB)


pdf Жана Георгиева Николова-декларация за несъвместимост
Дата: 27.05.2020 (662,62KB)


pdf Йорданка ненчова Борисова-декларация за несъвместимост
Дата: 14.04.2020 (646,95KB)


pdf Катерина Величкова Лазарова-декларация за несъвместимост
Дата: 04.02.2020 (617,49KB)


pdf Лина Стоянова Марковска-декларация за несъвместимост
Дата: 10.03.2020 (650,98KB)


pdf Недялка Стойкова Брадичкова-декларация за несъвместимост
Дата: 01.07.2020 (641,70KB)


pdf Николина Павлова Петкова-декларация за несъвместимост
Дата: 11.02.2020 (715,18KB)


pdf Нина Тодорова Радоева-декларация за несъвместимост
Дата: 12.02.2020 (633,57KB)


pdf Татяна Ванчова Стойнева-декларация за несъвместимост.
Дата: 07.01.2020 (667,50KB)