phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Публичен регистър на подадени декларации от служители на РЗОК-Русе към 09.03.2020 г.
Дата: 09.03.2020 (123,63KB)


jpg Женя Иванова- декларация за несъвместимост
Дата: 09.03.2020 (205,69KB)


pdf Силвия Станева- декларация по чл.35, ал.1, т.2, част 2 от ЗПКОНПИ
Дата: 09.03.2020 (1 493,16KB)


pdf Женя Иванова- декларация по чл.35, ал.1, т.2, част 2 от ЗПКОНПИ
Дата: 09.03.2020 (2 792,53KB)


jpg Силвия Станева- декларация за несъвместимост
Дата: 09.03.2020 (202,31KB)


pdf Публичен регистър на подадени декларациии по чл. 35, ал.1 ЗПКОНПИ към 30.04.2020 г.
Дата: 30.04.2020 (197,45KB)


pdf Публичен регистър на подадени декларациии по чл. 35, ал.1 ЗПКОНПИ към 19.05.2020 г.
Дата: 20.05.2020 (217,83KB)


pdf Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ на Ил. Енчев
Дата: 17.09.2020 (2 166,87KB)


pdf Публичен регистър на подадени декларациии по чл. 35, ал.1 ЗПКОНПИ към 17.09.2020 г.
Дата: 17.09.2020 (218,77KB)


jpg Декларация за несъвместимост на Ил. Енчев
Декларация за несъвместимост на Ил. Енчев
Дата: 17.09.2020 (201,94KB)


pdf Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ на М. Стоянова
Дата: 06.10.2020 (2 173,94KB)


pdf Публичен регистър на подадени декларациии по чл. 35, ал.1 ЗПКОНПИ към 06.10.2020 г.
Дата: 06.10.2020 (218,58KB)


jpg Декларация за несъвместимост на М. Стоянова
Дата: 06.10.2020 (195,88KB)


jpg Декларация за несъвместимост на Асен Станчев
Дата: 26.10.2020 (210,22KB)


pdf Публичен регистър на подадени декларациии по чл. 35, ал.1 ЗПКОНПИ към 26.10.2020 г.
Дата: 26.10.2020 (219,04KB)


pdf Декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ на Асен Станчев
Дата: 26.10.2020 (2 085,81KB)