phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Регистър на декларации по чл.35,ал.1 от ЗПКОНПИ ,подадени от служители в администрацията на РЗОК-Пловдив към 31.12.2020г.
Дата: 06.01.2021 (298,15KB)


pdf Антония Атанасова Дасова-декларация за несъвместимост
Дата: 19.08.2020 (489,36KB)


pdf Антония Атанасова Дасова
Дата: 19.08.2020 (1 233,34KB)


pdf Ваня Димитрова Ванчева - декларация за несъвместимост
Дата: 20.07.2020 (580,06KB)


pdf Елена Петрова Парушева-декларация за несъвместимост
Дата: 19.08.2020 (527,40KB)


pdf Ваня Димитрова Ванчева
Дата: 20.07.2020 (1 071,62KB)


pdf Елена Петрова Парушева
Дата: 19.08.2020 (1 233,59KB)


pdf Зорница Николова Благоева - декларация за несъвместимост
Дата: 07.05.2020 (604,01KB)


pdf Иван Стефанов Маринов - декларация за несъвместимост
Дата: 25.09.2020 (499,18KB)


pdf Иван Стефанов Маринов
Дата: 25.09.2020 (1 158,76KB)


pdf Калия Стефанова Радикова-декларация за несъвместимост
Дата: 19.08.2020 (481,17KB)


pdf Калия Стефанова Радикова
Дата: 19.08.2020 (1 062,07KB)


pdf Кирил Иванов Кожухаров- декларация за несъвместимост
Дата: 12.10.2020 (595,58KB)


pdf Кирил Иванов Кожухаров
Дата: 12.10.2020 (1 111,70KB)


pdf Мария Връбчева Николова-декларация за несъвместимост
Дата: 01.09.2020 (490,33KB)


pdf Мария Връбчева Николова
Дата: 01.09.2020 (1 042,38KB)


pdf Николина Христова Недялкова - декларация за несъвместимост
Дата: 20.07.2020 (648,13KB)


pdf Николина Христова Недялкова
Дата: 20.07.2020 (1 297,67KB)


pdf Зорница Николова Благоева
Дата: 07.05.2020 (1 026,49KB)


pdf Слава Атанасова Златанова-Боева - декларация за несъвместимост
Дата: 22.01.2020 (485,89KB)