phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

xlsx РЕГИСТЪР НА ЕЖЕГОДНИ ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ , ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В РЗОК ЛОВЕЧ ЗА ПРЕДХОДНАТА 2019г. В СРОКА ПО ЗПКОНПИ
Дата: 02.07.2020 (13,00KB)


pdf Калинка Грамовска - Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ при прекратяване
Дата: 02.07.2020 (279,80KB)


pdf Михаил Симеонов - декларация за несъвместимост
Дата: 05.10.2020 (258,92KB)


pdf Михаил Симеонов - Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ при прекратяване.pdf
Дата: 08.10.2020 (281,91KB)


pdf Михаил Симеонов -Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ при назначаване.pdf
Дата: 08.10.2020 (282,54KB)


xlsx РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ , ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В РЗОК ЛОВЕЧ В СРОКОВЕТЕ ПО ЗПКОНПИ КЪМ 01.10.2020г.
Дата: 08.10.2020 (13,11KB)


pdf Яница Гетова - декларация за несъвместимост
Дата: 16.12.2020 (169,71KB)


xlsx РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ , ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В РЗОК ЛОВЕЧ В СРОКОВЕТЕ ПО ЗПКОНПИ КЪМ 18.12.2020г.
Дата: 21.12.2020 (12,79KB)