phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf Публичен регистър на подадените декларации от служители на РЗОК град Кюстендил
Дата: 14.02.2020 (182,31KB)


pdf Снежана Валериева Божилова - при назначаване
Дата: 14.02.2020 (39,47KB)


pdf Снежана Валериева Божилова - декларация за несъвместимост
Дата: 14.02.2020 (113,01KB)


pdf Публичен регистър на подадените декларации от служители на РЗОК град Кюстендил към 30.04.2020 г.
Дата: 04.05.2020 (196,73KB)


pdf Публичен регистър на подадените декларации от служители на РЗОК град Кюстендил към 31.05.2020 г.
Дата: 09.06.2020 (207,81KB)


pdf Публичен регистър на подадените декларации от служители на РЗОК град Кюстендил към 30.06.2020 г.
Дата: 02.07.2020 (211,43KB)


pdf Публичен регистър на подадените декларации от служители на РЗОК град Кюстендил към 20.10.2020 г.
Дата: 20.10.2020 (211,81KB)


pdf Мариела Стефанова Галчева - Друмева - при назначаване
Дата: 20.10.2020 (38,86KB)


pdf Мариела Стефанова Галчева - Друмева - декларация за несъвместимост
Дата: 20.10.2020 (108,43KB)