phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РЗОК-ВРАЦА КЪМ 15.06.2020 Г.
Дата: 15.06.2020 (2 025,96KB)


pdf Цветослава Велчева - несъвместимост
Дата: 27.03.2020 (695,81KB)


pdf Георги Михалчев - назначаване
Дата: 27.03.2020 (2 370,80KB)


pdf Георги Михалчев - несъвместимост
Дата: 27.03.2020 (871,55KB)


pdf Цветослава Велчева - назначаване
Дата: 27.03.2020 (2 098,74KB)


pdf Петър Андровски
Дата: 09.06.2020 (2 643,84KB)


pdf Наталия Милова
Дата: 09.06.2020 (2 550,80KB)


pdf Милена Декова
Дата: 09.06.2020 (2 676,67KB)


pdf Гергана Беновска
Дата: 09.06.2020 (2 552,32KB)


pdf Светослав Бонев
Дата: 15.06.2020 (2 597,67KB)


pdf Стефка Борисова
Дата: 15.06.2020 (2 562,54KB)


pdf Цветомира Коцева
Дата: 15.06.2020 (2 629,83KB)


pdf Светла Спасова - преназначаване
Дата: 15.06.2020 (2 323,98KB)


pdf Светла Спасова - несъвместимост
Дата: 15.06.2020 (955,92KB)


pdf Анжела Константинова
Дата: 15.06.2020 (2 588,80KB)


pdf Айтен Копчалиева
Дата: 15.06.2020 (2 392,39KB)


pdf Катина Аркова
Дата: 15.06.2020 (2 316,41KB)


pdf Пламен Кожухарски - назначаване
Дата: 15.06.2020 (2 472,87KB)


pdf Пламен Кожухарски - несъвместимост
Дата: 15.06.2020 (857,48KB)


pdf Наталия Данчева - назначаване
Дата: 15.06.2020 (2 249,57KB)