phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf ИВАЙЛО ИВАНОВ СЛАВОВ - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 23.06.2020 (100,78KB)


pdf ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА СВЕТОСЛАВОВА-чл.35, ал.1, т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 23.06.2020 (292,40KB)


pdf ИВЕЛИНА ВЕНКОВА СТОЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 23.06.2020 (111,51KB)


pdf АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ БАЕВ - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 23.06.2020 (100,51KB)


pdf ЩИЛЯНА РУСЕВА ХРИСТОВА чл.35, ал.1, т.4
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 23.06.2020 (213,96KB)


pdf ТОДОРКА ДИМИТРОВА САВОВА-ХАДЖИЯНЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 23.06.2020 (106,60KB)


xls ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, ЗПКОНПИ в РЗОК-ГР.БУРГАС към 30.06.2020
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, ЗПКОНПИ в РЗОК-ГР.БУРГАС към 30.06.2020
Дата: 03.07.2020 (57,50KB)


xls РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, ЗПКОНПИ КЪМ 31.07.2020
Дата: 31.07.2020 (57,50KB)


xls РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, ЗПКОНПИ КЪМ 31.08.2020
РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИ 2020 КЪМ 31.08.2020
Дата: 04.09.2020 (57,50KB)


xls РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, ЗПКОНПИ КЪМ 30.09.2020
Дата: 09.10.2020 (57,50KB)


xls РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, ЗПКОНПИ КЪМ 31.10.2020
Дата: 04.11.2020 (57,50KB)


xls РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, ЗПКОНПИ КЪМ 30.11.2020
Дата: 04.12.2020 (57,50KB)


pdf АНЕЛИЯ РАДОСЛАВОВА СТОЯНОВА - чл.35, ал.1, т.1 2020
Дата: 04.12.2020 (627,53KB)


pdf ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 2020
Дата: 04.12.2020 (554,89KB)


pdf АНЕЛИЯ РАДОСЛАВОВА СТОЯНОВА - чл.35, ал.1, т.2 ПРЕКРАТЯВАНЕ
Дата: 31.12.2020 (116,03KB)


pdf ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 НАЗНАЧАВАНЕ
Дата: 31.12.2020 (115,71KB)


pdf АНЕЛИЯ РАДОСЛАВОВА СТОЯНОВА - чл.35, ал.1, т.2 НАЗНАЧАВАНЕ
Дата: 31.12.2020 (115,50KB)


xls РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, ЗПКОНПИ КЪМ 31.12.2020
Дата: 11.01.2021 (58,50KB)