phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf ВИОЛЕТА АНАТОЛИЕВА ЙОРДАНОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 18.06.2020 (116,16KB)


pdf СТАНИМИР СТАЛЕВ АТАНАСОВ - чл.35, ал.1, т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 19.06.2020 (116,08KB)


pdf ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА БАБАЛИЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1 Т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 19.06.2020 (116,88KB)


pdf ИВЕЛИНА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 19.06.2020 (115,79KB)


pdf МИЛЕНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 19.06.2020 (115,84KB)


pdf ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-ДЕМЕРДЖИЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 19.06.2020 (116,25KB)


pdf МАРИЯ ЯНЕВА НЯГОЛОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 19.06.2020 (115,34KB)


pdf ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 19.06.2020 (116,52KB)


pdf НЕДЯЛКА СЪБЕВА ГЕОРГИЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 19.06.2020 (116,17KB)


pdf МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА- чл.35, ал.1, т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 19.06.2020 (115,42KB)


pdf ПОЛИНА ХРИСТОВА ГРАДЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 19.06.2020 (115,73KB)


pdf ЩЕРИОНКА ДИМИТРОВА ТАШЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 19.06.2020 (221,19KB)


pdf МАРИЯ ЛАЗАРОВА ЧЕРНАЕВА - чл.35, ал.1, т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 19.06.2020 (114,77KB)


pdf МИРОСЛАВ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ - чл.35, ал.1, т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 19.06.2020 (115,46KB)


pdf ПЕТЯ БАНЕВА ДЕМИРЕВА - чл.35, ал.1, т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 19.06.2020 (115,54KB)


pdf МАРГАРИТА АНГЕЛОВА КОСТОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 19.06.2020 (117,40KB)


pdf СИЙКА ДИМИТРОВА КАРАГАНЕВА - ЧЛ.351 АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 ежегодна
Дата: 22.06.2020 (100,45KB)


pdf ЕВГЕНИЯ АПОСТОЛОВА МАРИНЧЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 ежегодна
Дата: 22.06.2020 (101,21KB)


pdf ВЕСЕЛИНА ГАНЧЕНА КОЗАРЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 ежегодна
Дата: 22.06.2020 (110,71KB)


pdf ДОБРИНКА АТАНАСОВА КАЛЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 ежегодна
Дата: 22.06.2020 (100,89KB)