phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf АНТОАНЕТА ТОДОРОВА КОЗАРЕВА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, Т.1 ЕЖЕГОДНА
Дата: 17.06.2020 (116,03KB)


pdf МАРГАРИТА ИВАНОВА ХРИСТОВА - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ЕЖЕГОДНА
Дата: 17.06.2020 (221,20KB)


pdf ГАЛЯ ПЕТРОВА ЖЕЛЕВА - декларация по чл.35, ал.1, т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 18.06.2020 (116,01KB)


pdf САРКИС КИРКОР АЛТЪНДЖИЯН - чл.35, ал.1, т.4
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 18.06.2020 (123,91KB)


pdf МАРИЯ ЙОТОВА БОНДЖЕВА - декларация по чл.35, ал.1, т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 18.06.2020 (117,23KB)


pdf ГАЛЯ ПЕТРОВА ЖЕЛЕВА - декларация по чл.35, ал.1, т.4
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 18.06.2020 (125,35KB)


pdf СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА БИВОЛАРОВА - декларация по чл.35, ал.1, т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 18.06.2020 (115,63KB)


pdf ЕЛИЗАБЕТ ГЕОРГИЕВА КАРАГЬОЗОВА - декларация по чл.35, ал.1, т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 18.06.2020 (116,45KB)


pdf СИМОНА КОЛЕВА КАЛЧЕВА - декларация по чл.35, ал.1, т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 18.06.2020 (115,21KB)


pdf МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА - декларация по чл.35, ал.1, т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 18.06.2020 (116,50KB)


pdf МАРИЕЛА МАТЕВА МИНКОВА ГАНЧЕВА - декларация по чл.35, ал.1, т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 18.06.2020 (115,55KB)


pdf МАРИЯ ЯНКОВА КРИВОШИЕВА-СТОЯНОВА - чл.35, ал.1, т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 18.06.2020 (100,33KB)


pdf СТАНИСЛАВ МИЛКОВ МАЛЕВ - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 18.06.2020 (116,01KB)


pdf СТАНИСЛАВ МИЛКОВ МАЛЕВ - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.4
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 18.06.2020 (119,92KB)


pdf ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА МИЛЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 18.06.2020 (116,80KB)


pdf ИВАН ЯНКОВ ЯНКОВ - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 18.06.2020 (115,82KB)


pdf ТАНЯ ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 18.06.2020 (116,47KB)


pdf ЛИЛИЯ ТОДОРОВА ДИМИТРОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 18.06.2020 (115,69KB)


pdf СТОЙКА АНДРЕЕВА ПОПОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 18.06.2020 (100,20KB)


pdf ПЕНКА ЙОРДАНОВА КАРАСЛАВОВА ТРИФОНОВА - ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1 ежегодна
Дата: 18.06.2020 (117,23KB)