phone
Национален телефонен номер
0800 14 800

pdf КОНСТАНТИН ЕВТИМОВ МИХАЙЛОВ
Декларация по чл.35, ал.1 т.1 2020
Дата: 17.03.2020 (72,90KB)


xls Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ към 31.03.2020 година
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ към 31.03.2020 година
Дата: 08.04.2020 (26,00KB)


xls Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ към 30.04.2020 година
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ към 30.04.2020 година РЗОК-гр.БУРГАС
Дата: 12.05.2020 (26,00KB)


pdf КОНСТАНТИН ЕВТИМОВ МИХАЙЛОВ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ЗПКОНПИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ЗПКОНПИ
Дата: 14.05.2020 (106,84KB)


pdf Лъчезар Георгиев Томов
Дата: 14.05.2020 (223,66KB)


pdf Лъчезар Георгиев Томов
Дата: 04.08.2020 (708,99KB)


pdf РАЙНА КИРОВА РУСЧЕВА - чл.35, АЛ.1, Т.2
Декларация по чл.35, ал.1, т.2
Дата: 09.06.2020 (115,65KB)


pdf ЗЛАТИНА КИРОВА ИВАНОВА - чл.35, ал.1, т.2
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2
Дата: 09.06.2020 (116,04KB)


xls РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, ЗПКОНПИ КЪМ 31.05.2020
РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИ 2020 КЪМ 31.05.2020
Дата: 15.06.2020 (53,50KB)


pdf ЩИЛЯНА РУСЕВА ХРИСТОВА чл.35, ал.1, т.2
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, ЗПКОНПИ ежегодна
Дата: 16.06.2020 (116,12KB)


pdf ЗОРНИЦА ПЕТРОВА НИКОЛОВА - чл.35, ал.1, т.4
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, ЗПКОНПИ
Дата: 16.06.2020 (122,18KB)


pdf ЗОРНИЦА ПЕТРОВА НИКОЛОВА - чл.35, ал.1, т.2
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, ЗПКОНПИ ежегодна
Дата: 16.06.2020 (115,70KB)


pdf ГЕРГАНА АТАНАСОВА ВИДЕВА - чл.35, ал.1, т.2
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, ЗПКОНПИ ежегодна
Дата: 16.06.2020 (115,93KB)


pdf МИЛЕНА ЦАНКОВА ИВАНОВА - чл.35, ал.1, т.2
декларация по чл.35, ал.1 - ежегодна
Дата: 17.06.2020 (115,79KB)


pdf МИЛЕНА ЦАНКОВА ИВАНОВА - чл.35, ал.1, т.4
декларация по чл.35
Дата: 17.06.2020 (127,07KB)


pdf РОСИЦА ЧЕРНЕВА ГЕРМАНОВА - чл.35, ал.1, т.2
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35 ЕЖЕГОДНА
Дата: 17.06.2020 (117,32KB)


pdf РОСИЦА ЧЕРНЕВА ГЕРМАНОВА - чл.35, ал.1, т.4
декларация по чл.35
Дата: 17.06.2020 (122,91KB)


pdf АНТОНИЯ КИРИЛОВА КИРЕВА БОНЕВА-чл.35, ал.1, т.2
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ЕЖЕГОДНА
Дата: 17.06.2020 (116,00KB)


pdf МАРИЯ СТОЙНОВА ГЕРОВА - чл.35, ал.1,т.2
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ЕЖЕГОДНА
Дата: 17.06.2020 (115,61KB)


pdf МАРИЯ СТОЙНОВА ГЕРОВА - чл.35, ал.1,т.4
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35
Дата: 17.06.2020 (122,57KB)